Järfällas koldioxidbudget

Järfälla var första kommunen som tog fram en koldioxidbudget. Koldioxidbudgeten används som ett underlag till planer och projekt inom klimatområdet, för att visa i vilken takt som utsläppsminskarna behöver ske.

Järfälla var en av de första kommunerna som tog fram en koldioxidbudget år 2017. Koldioxidbudgeten var baserad på det tvåprocentsmål som fanns i Parisavtalet.

Hur har koldioxidbudgeten använts sen den infördes?

Under våren 2022 uppdaterade Järfälla kommun i våras koldioxidbudgeten genom att räkna ut den nya budgeten från nya rön, där återkopplingsmekanismer är inkluderade och en förändring gällande klimatkänslighet.

Koldioxidbudgeten används som ett underlag till planer och projekt inom klimatområdet. Den visar tydligt hur många procent utsläppen behöver sänkas per år. Den är också ett stöd för klimatarbetet i hela kommunen, exempelvis för att få fram klimat- och energiplanen. Det gick då enkelt att se att utsläppen främst kommer från byggnation och transporter, vilket gjorde att fokus kunde lägga på att minska utsläppen där. Även handlingsplanen för klimatneutrala Barkarbystaden är framtaget tack vare koldioxidbudgeten.

Koldioxidbudgeten är ett verktyg för att visa i vilken takt som utsläppsminskarna behöver ske. Den är inte kopplad till andra planer ekonomiskt men fungerar som ett underlag till planer som har en egen budget.

I våra ansökningar till statliga utlysningar har budgeten också varit till hjälp.

Har det gjort någon skillnad att kommunen har en koldioxidbudget?

Ja. Många av kommunens klimatrelaterade styrdokument baseras på koldioxidbudgeten. Det är extra bra att den finns digitalt där man kan följa budgeten år för år.

Koldioxidbudgeten visar hur mycket kommunen måste minska sina utsläpp för att bidra till Parisavtalets utsläppsmål. Det är bra att kunna följa utvecklingen år för år. Koldioxidbudgeten kan också användas som underlag för planer och program samt som kommunikationsunderlag, vilket är positivt.

Har ni något samarbete/kommunikation med medborgare, företag eller föreningar kring koldioxidbudgeten idag?

Vi har ett flertal projekt för att nå budgeten, bland annat Viable Cities och CERO. Viable Cities satsning Klimatneutrala städer 2030 startade 2019 med nio svenska kommuner. Från och med hösten 2021 omfattar satsningen 23 kommuner, som tillsammans har 40 procent av Sveriges befolkning. Järfälla var en av de första kommunerna att gå med i Viable Cities och driver just nu projektet Klimatneutrala Järfälla 2030.

Metoden CERO används mellan kommunen och några av de största företagen i Järfälla för att minska företagens medarbetares koldioxidutsläpp från resor till och från jobbet. Företagen har använt CERO-metoden för att kartlägga resor till och från jobbet och därefter tagit fram ett gemensamt mål och en gemensam handlingsplan med åtgärder för hur företagen ska minska koldioxidutsläppen från deras resor.

Vi har även andra satsningar som är kopplad till medborgare, till exempel cykelsatsningar.

Läs mer

 

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.