Järfällas koldioxidbudget

Järfälla var första kommunen som tog fram en koldioxidbudget.

Med utgång från Järfällas koldioxidbudget har ett samarbete startats mellan Järfälla kommun och några av de största arbetsgivarna i Järfälla för att minska deras medarbetares koldioxidutsläpp från pendlingsresor. Företagen har använt CERO-metoden för att kartlägga resor till och från jobbet och därefter tagit fram ett gemensamt mål och en gemensam handlingsplan med åtgärder för hur företagen ska minska koldioxidutsläppen från deras resor.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.