Godstransporter

En levande stad behöver fungerande godstransporter, men i städers centrum finns det stor potential för transporterna att bli både fossilfria och smidigare. Kommuner kan genom fysisk planering, samordning av varutransporter och miljözoner arbeta för mindre utsläpp. Med färre tunga fordon blir stadskärnan en trevligare plats att vistas i.

Godstrafikplan

Stockholms stad har tagit fram en godstrafikplan som en del av stadens framkomlighetsstrategi. Kommunen vill att leveranstrafiken i Stockholm ska vara effektiv, säker, grön och pålitlig.

Rena och tysta godstransporter i centrum

Med hjälp av samordning av varutransporter kan godstransporterna i stadskärnan eller inom ett specifikt område i centrum minimeras. Kommunen kan upprätta ett omlastningslager som samlar varutransporter från olika leverantörer och distribuerar varutransporter till anslutna mottagare. Varutransporterna blir färre eftersom fyllnadsgraden i fordonen ökar, samtidigt som man kan styra vilken typ av fordon som kör i stadskärnan. Med fördel kan små elfordon eller cyklar köra den sista sträckan.

I centrala Borås samordnas och packas varorna om i utkanten av staden. Sedan får smidiga, miljövänliga fordon köra in i stadskärnan och leverera varorna. På samma sätt hämtas avfall och körs ut ur staden. Läs mer på projektets hemsida och i pressmeddelandet

Lindholmsleveransen är en transportlösning som ska minska antalet tunga gods- och avfallstransporter. Sedan systemet infördes 2008 på Lindholmen i Göteborg har denna typ av transporter minskat med över 80 procent.

Eldrivna lastbilar

Två av Sveriges första eldrivna flaktransportbilar rullar på Stockholms gator – och de tillhör idrottsförvaltningen i Stockholms stad. Tidigare har det varit svårt att hitta några eldrivna lastbilar som uppfyller de behov som finns i idrottsförvaltningens verksamhet. Men utvecklingen inom elfordon går snabbt framåt. Därför har vi nu investerat i två ellastbilar av modellen Renault Master ZE. De uppfyller de krav vi ställt: de kan köra cirka 12 mil på eldrift och har en lastkapacitet på ca 1000 kg. Lastbilarna används av och utgår ifrån Stadion och Zinkensdamms idrottsplats.

Fordonen är de första lastbilarna med flak i denna storleksklass som levererats i Sverige.

Nattleveranser

Malmö stad testar nattleveranser för minskad klimatpåverkan och ökad trafiksäkerhet. I samarbete med Martin & Servera ska Malmö stad under ett år, med start 2022, testa nattleveranser med eldrivna fordon till utvalda skolor och verksamheter inom kommunen. Piloten är ett led i Malmös klimatomställning och målet att nå nettonollutsläpp till 2030. Den förvaltningsövergripande grupp som arbetat för att få till stånd piloten ser ett flertal fördelar med piloten. En stor fördel är att den tunga trafiken på skolorna minskar under skoltid vilket innebär ökad trafiksäkerhet. Nattleveranser kan även bidra positivt till arbetsmiljön.

Kommunledd samverkan kring logistik

Eskilstuna Logistik och Etablering AB är ett kommunalt bolag som ger möjligheter till företagande med fokus på hållbara logistiklösningar. Tillsammans med kommunens näringslivsenhet driver man gemensamt utveckling, affärer och drift av verksamheten.

Länktips

I den nationella godsstrategin presenterar regeringen arbetet mot effektiva, kapacitetsstarka och hållbara godstransporter.

Läs mer i Region Skånes Tema PM om godstransporter och stadsplanering.

Nationellt centrum för kommunal samordnad varudistribution arbetar sedan i juni 2018 på uppdrag från Energimyndigheten med att ge stöd, support och utbildning till landets kommuner. Målsättningen är att hjälpa så många kommuner som möjligt över hela landet att införa och utveckla samordnad varudistribution. Det nationella centrumet har expertis inom områden som upphandling, e-handel och logistik.

KNEG – Klimatneutrala godstransporter beskriver i KNEG:s resultatrapport att arbetet som satts igång inom ramen för den svenska regeringens godstransportstrategi börjar ge resultat. Men ett fortsatt starkt fokus måste även ligga på beteendemässiga förändringar, till exempel vid upphandling av transporter och för att effektivisera i alla led i en transportkedja. Partnerskap är en grundsten i det arbetet.

Senast ändrad: 2023-09-18 2:36

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.