Godstransporter

Den svenska regeringen har antagit en godstransportstrategi, som börjar ge resultat. Även på EU-nivå sker utveckling inom området. Här samlar vi exempel på hur våra medlemskommuner jobbar med hållbara godstransporter. Här finns också tips om resurser och stöd som kan hjälpa i arbetet.

Borås: Rena och tysta godstransporter i centrum

Varje dag kör tunga fordon in i centrala Borås med varor till butiker och restauranger. Det blir många lastbilar, eftersom olika varor kommer med olika transporter. Det är där Good Goods kommer in i bilden. Först samordnas och packas varorna om i utkanten av stan, sedan får smidiga, miljövänliga fordon köra in i stadskärnan och leverera varorna. På samma sätt hämtas avfall och körs ut ur stan.

Läs mer på projektets hemsida och i pressmeddelandet

Göteborg: Lindholmsleveransen levererar klimatnytta

Lindholmsleveransen är en transportlösning som ska minska antalet tunga gods- och avfallstransporter. Sedan systemet infördes 2008 på Lindholmen i Göteborg har denna typ av transporter minskat med över 80 procent. När tjänsteoperatören till Lindholmsleveransen skulle upphandlas 2019, provade det kommunala bolaget Älvstranden Utveckling ett nytt grepp för att tjänsten skulle utvecklas. Dels ställdes det tuffa miljökrav, men det fanns också utrymme för anbudsgivarna att komma med egna klimatsmarta lösningar.

Läs mer

Malmö: Miktroterminal och cykelbud i Sege park

I utkanten av Malmöstadsdelen Sege park har en mikroterminal byggts. Dit går varuleveranserna som sedan cyklas eller körs ut i en liten elbil till Sege parks 15 verksamheter. Cykelbuden har sedan länge stått utanför arbetsmarknaden men genom projektet nu fått en permanent anställning.

Läs mer

Eldrivna lastbilar

Två av Sveriges första eldrivna flaktransportbilar rullar på Stockholms gator – och de tillhör idrottsförvaltningen i Stockholms stad. Tidigare har det varit svårt att hitta några eldrivna lastbilar som uppfyller de behov som finns i idrottsförvaltningens verksamhet. Men utvecklingen inom elfordon går snabbt framåt. Därför har vi nu investerat i två ellastbilar av modellen Renault Master ZE. De uppfyller de krav vi ställt: de kan köra cirka 12 mil på eldrift och har en lastkapacitet på ca 1000 kg. Lastbilarna används av och utgår ifrån Stadion och Zinkensdamms idrottsplats.

Fordonen är de första lastbilarna med flak i denna storleksklass som levererats i Sverige.

Länktips

Läs mer i Region Skånes Tema PM om godstransporter och stadsplanering.

Nationellt centrum för kommunal samordnad varudistribution arbetar sedan i juni 2018 på uppdrag från Energimyndigheten med att ge stöd, support och utbildning till landets kommuner. Målsättningen är att hjälpa så många kommuner som möjligt över hela landet att införa och utveckla samordnad varudistribution. Det nationella centrumet har expertis inom områden som upphandling, e-handel och logistik.

KNEG – Klimatneutrala godstransporter beskriver i KNEG:s resultatrapport att arbetet som satts igång inom ramen för den svenska regeringens godstransportstrategi börjar ge resultat. Men ett fortsatt starkt fokus måste även ligga på beteendemässiga förändringar, till exempel vid upphandling av transporter och för att effektivisera i alla led i en transportkedja. Partnerskap är en grundsten i det arbetet.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.