Godstransporter

Den svenska regeringen har antagit en godstransportstrategi, som börjar ge resultat. Även på EU-nivå sker utveckling inom området. Här samlar vi exempel på hur våra medlemskommuner jobbar med hållbara godstransporter. Här finns också tips om resurser och stöd som kan hjälpa i arbetet.

Borås: Rena och tysta godstransporter i centrum

Varje dag kör tunga fordon in i centrala Borås med varor till butiker och restauranger. Det blir många lastbilar, eftersom olika varor kommer med olika transporter. Det är där Good Goods kommer in i bilden. Först samordnas och packas varorna om i utkanten av stan, sedan får smidiga, miljövänliga fordon köra in i stadskärnan och leverera varorna. På samma sätt hämtas avfall och körs ut ur stan.

– Transportbranschen står inför en stor omställning. Vi måste hitta effektiva, smarta och hållbara lösningar där vi konsoliderar transporterna, kör fossilfritt och i själva verket inte transporterar så mycket luft och halvtomma bilar. Nu har vi genom samverkan hittat en ekonomiskt hållbar affärsmodell för projektet som bygger på kommersiella villkor, säger Sara Thiel, projektledare.

Läs mer på projektets hemsida och i pressmeddelandet

Se filmen om hur det fungerar

Göteborg: Lindholmsleveransen levererar klimatnytta

Lindholmsleveransen är en transportlösning som ska minska antalet tunga gods- och avfallstransporter. Sedan systemet infördes 2008 på Lindholmen i Göteborg har denna typ av transporter minskat med över 80 procent. När tjänsteoperatören till Lindholmsleveransen skulle upphandlas 2019, provade det kommunala bolaget Älvstranden Utveckling ett nytt grepp för att tjänsten skulle utvecklas. Dels ställdes det tuffa miljökrav, men det fanns också utrymme för anbudsgivarna att komma med egna klimatsmarta lösningar.

Vi har sett till att leverantören följer med i teknikutvecklingen och inte fastnar i system som en gång var moderna, men som kan komma att föråldras över tid, säger Louise Larsson, projektledare på Älvstranden Utveckling. Läs mer

Malmö: Miktroterminal och cykelbud i Sege park

I utkanten av Malmöstadsdelen Sege park har en mikroterminal byggts. Dit går varuleveranserna som sedan cyklas eller körs ut i en liten elbil till Sege parks 15 verksamheter. De båda cykelbuden, en kvinna och en man, har sedan länge stått utanför arbetsmarknaden men genom projektet nu fått en permanent anställning.

”Varför gör vi inte såhär överallt” frågade en leverantör efter att han insett att energikostnaderna minskar dramatiskt med samlastning och att antalet utkörningar blir färre. Det berättar projektledaren Marcus Ljungqvist. Varuleveranserna minskar även väsentligt till Sege parkområdet, tack vare samlastning från mikroterminalen.

”Tung trafik som backar över skolgården är något vi slipper nu”, säger exempelvis skol- och dagispersonalen och betonar även hur tryggt det känns att varorna levereras av samma personer. Bullret minskar och skapar en behagligare boendemiljö, berättar Marcus Ljungqvist som under dagarna för en dialog med både boende och anställda på området. En annan viktig faktor är naturligtvis att koldioxidutsläppen minskar.

Läs mer

Stöd i att införa samordnad varudistribution

Nationellt centrum för kommunal samordnad varudistribution arbetar sedan i juni 2018 på uppdrag från Energimyndigheten med att ge stöd, support och utbildning till landets kommuner. Målsättningen är att hjälpa så många kommuner som möjligt över hela landet att införa och utveckla samordnad varudistribution. Det nationella centrumet har expertis inom områden som upphandling, e-handel och logistik.

KNEG – Klimatneutrala godstransporter

Arbetet som satts igång inom ramen för den svenska regeringens godstransportstrategi börjar ge resultat.  EU har antagit regelverk för koldioxidutsläpp för tunga fordon, som pekar ut riktningen ända till 2030. Allt mer av det statliga vägnätet i Sverige öppnas för längre och tyngre lastbilar (vilket banar väg för energieffektivare fordon) och ett förslag till utvecklingskurva för reduktionsplikten skapar förutsättningar för fortsatt utveckling av biodrivmedelsanvändningen.

Men ett fortsatt starkt fokus måste även ligga på beteendemässiga förändringar, till exempel vid upphandling av transporter och för att effektivisera i alla led i en transportkedja. Partnerskap är en grundsten i det arbetet. Läs mer i KNEG:s resultatrapport

Statligt stöd

Stadsmiljöavtal – statligt stöd för satsningar på ett transporteffektivt samhälle

Kommuner och regioner kan söka stöd för att främja hållbara stadsmiljöer, så kallat stadsmiljöavtal. Som motprestation ska kommunen eller regionen åta sig att genomföra andra åtgärder än den som stöd söks för som bidrar till ökad andel hållbara transporter eller ökat bostadsbyggande.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.