Godstransporter

Länktips

Nationellt centrum för kommunal samordnad varudistribution arbetar sedan i juni 2018 på uppdrag från Energimyndigheten med att ge stöd, support och utbildning till landets kommuner. Målsättningen är att hjälpa så många kommuner som möjligt över hela landet att införa och utveckla samordnad varudistribution. Det nationella centrumet har expertis inom områden som upphandling, e-handel och logistik.

KNEG (Klimatneutrala godstransporter på väg) är ett samarbetsprojekt som arbetar för att godstransporterna på de svenska vägarna ska vara klimatneutrala.

Klimateffektiva godstransporter – Regional handlingsplan för Örebroregionen

Samlastning i Sege Park, område i Malmö

Exempel från Klimatkommunerna

DenCity, där bl.a. Göteborgs stad är partner, utvecklar innovativa lösningar för hållbar och yteffektiv person- och godstransport i täta städer. Staden gör nu en innovativ upphandling runt detta. I projektet ingår även den flytande återvinningscentralen som Trafikkontoret testar i september m.m.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.