Godstransporter

Den svenska regeringen har antagit en godstransportstrategi, som börjar ge resultat. Även på EU-nivå sker utveckling inom området. Här samlar vi exempel på hur våra medlemskommuner jobbar med hållbara godstransporter. Här finns också tips om resurser och stöd som kan hjälpa i arbetet.

KNEG – Klimatneutrala godstransporter

Arbetet som satts igång inom ramen för den svenska regeringens godstransportstrategi börjar ge resultat.  EU har antagit regelverk för koldioxidutsläpp för tunga fordon, som pekar ut riktningen ända till 2030. Allt mer av det statliga vägnätet i Sverige öppnas för längre och tyngre lastbilar (vilket banar väg för energieffektivare fordon) och ett förslag till utvecklingskurva för reduktionsplikten skapar förutsättningar för fortsatt utveckling av biodrivmedelsanvändningen.Men ett fortsatt starkt fokus måste även ligga på beteendemässiga förändringar, till exempel vid upphandling av transporter och för att effektivisera i alla led i en transportkedja. Partnerskap är en grundsten i det arbetet. Läs mer i KNEG:s resultatrapport 

Stadsmiljöavtal – statligt stöd för satsningar på ett transporteffektivt samhälle

Kommuner och regioner kan söka stöd för att främja hållbara stadsmiljöer, så kallat stadsmiljöavtal. Som motprestation ska kommunen eller regionen åta sig att genomföra andra åtgärder än den som stöd söks för som bidrar till ökad andel hållbara transporter eller ökat bostadsbyggande. Läs mer

Exempel från Klimatkommunerna

Göteborg testar flytande återvinningscentral

DenCity, där bl.a. Göteborgs stad är partner, utvecklar innovativa lösningar för hållbar och yteffektiv person- och godstransport i täta städer. Staden gör nu en innovativ upphandling runt detta. I projektet ingår även den flytande återvinningscentralen som Trafikkontoret testar i september m.m.

Länktips

Nationellt centrum för kommunal samordnad varudistribution arbetar sedan i juni 2018 på uppdrag från Energimyndigheten med att ge stöd, support och utbildning till landets kommuner. Målsättningen är att hjälpa så många kommuner som möjligt över hela landet att införa och utveckla samordnad varudistribution. Det nationella centrumet har expertis inom områden som upphandling, e-handel och logistik.

KNEG (Klimatneutrala godstransporter på väg) är ett samarbetsprojekt som arbetar för att godstransporterna på de svenska vägarna ska vara klimatneutrala.

Klimateffektiva godstransporter – Regional handlingsplan för Örebroregionen

Samlastning i Sege Park, område i Malmö

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.