Friskare medarbetare

Hit vill vi

Visualisering av hur en gata kan förändras. Sök upp en gata eller lägg upp en bild och ta fram en framtid: https://dutchcyclinglifestyle.com/

Film att inspireras av: The benefits of cycling to work

Korta fakta

Utvärderade effekter

Samhällsekonomiska effekter

Hälsa

Kollektivtrafik

 • En minskning av åktiden i kollektivtrafiken med 10 % har visat sig öka antalet resenärer med 4-6 % (UrbanetAnalyse, 2012). Lägre åktid ger samtidigt lägre driftskostnader (Holmberg, 2013) vilket möjliggör ökad turtäthet. Det tillsammans med den lägre körtiden har visat sig ha en potential att öka kollektivtrafikandelen med 5 % (Winslott Hiselius & Fredriksson, 2009). 
 • På samma sätt som att fler reser kollektivt när restiden med kollektivtrafiken minskar, så väljer fler att ställa bilen när restiden med bil ökar. TRL (2004) visar att en 10 %-ig ökning av restiden med bil leder till 2,5 % fler kollektivtrafikresenärer. Kollektivtrafikkörfält har därmed en dubbel effekt då det ökar framkomligheten för kollektivtrafiken samtidigt som det minskar den för biltrafiken. (WSP-rapporten)
 • Om priset höjs med 10 procent kan effekten bli en minskning av resandet med mellan 3 och 10 procent. Kunskapssammanställning: Så kan andelen som reser med gång, cykel och kollektivtrafik öka (regionstockholm.se)
 • Gratis kollektivtrafik till anställda, särskilt insatta pendelbussar samt informationskampanj gav en minskning av bilpendlare med 37 procent. A dozen effective interventions to reduce car use in European cities: Lessons learned from a meta-analysis and transition management – ScienceDirect

Övriga effekter

Parkeringsavgift på arbetsplatsen samtidigt som anställda som slutar bilpendla och åker kollektivt istället belönas ger en effekt på 8-25 procent minskning av bilpendlare. A dozen effective interventions to reduce car use in European cities: Lessons learned from a meta-analysis and transition management – ScienceDirect

En studie av 20 stora arbetsplatser i Storbritannien som infört gröna resplaner visade att de anställdas bilresor till och från arbetet hade minskat med i genomsnitt 18 procent. Arbetsplatserna inkluderade stora sjukhus och andra offentliga verksamheter samt privata företag. Kunskapssammanställning: Så kan andelen som reser med gång, cykel och kollektivtrafik öka (regionstockholm.se)

Internationella studier visar att när infartsparkering kombineras med busstrafik så utgörs cirka 60 procent av användarna av bilister som tidigare körde hela vägen till sin målpunkt. Motsvarande resultat för infartsparkering kombinerat med spårtrafik är cirka 30 procent. Kunskapssammanställning: Så kan andelen som reser med gång, cykel och kollektivtrafik öka (regionstockholm.se)

I Linköping ledde cykelfartsgator till en minskning av hastigheten bland motorfordon med 5–10 procent, och antalet motorfordon sjönk med 5–10 procent (Wehtje, Andersson, &  Niska, 2018, p. 35). 

Åtgärder

Genom att samverka med de större arbetsplatser som finns i kommunen kan kombinationer av åtgärder – från arbetsgivare och från kommun – stärka varandra. Med en gemensam plan för friskare medarbetare kan kommuner stötta näringslivet.

Exempel på åtgärder kan vara:

 • Parkeringsavgifter
 • Ändra användning av delar av befintlig parkeringsyta 
 • Förmånscyklar
 • Kollektivtrafiksträckning
 • Mobilitetstjänster

Kolla in Linköpings arbete med gröna resplaner för mer tips och inspiration.

Det är välkänt att städer med höga cykelandelar har uppnått dessa genom långvariga investeringar i cykling som har bestått av cykelinfrastruktur, cykelparkeringar, restriktioner för biltrafik, bra integration kollektivtrafik-cykel, undervisning, med mera. Källa: Effektsamband cykel (trafikverket.se) 

Kartlägg nuläget: Enligt studien kan 78 procent nå arbetet inom 30 minuter med cykel. Med elcykel ökar andelen till mer än 80 procent. Undersökning i Växjö kommun

Tabell från: Effektsamband cykel (trafikverket.se)

Material att använda/inspireras av

 • Från bilist till cyklist på 6 veckor. Helsingborg har tagit fram en metodguide för testcyklistkampanj. Massor av bra tips och utvärderade resultat! I guiden kan vi till exempel läsa: 

Våra topp-3 resultat i 300 testcyklister:

 1. 100 procent vill fortsätta cykla.
 2. 87 procent uppger direkt efter testperioden att de tänker göra hälften av sina resor med cykel.
 3. Deltagarna uppmuntrar andra att börja cykla.

Kampanjer att inspireras av

Klimatsmart med lastcykel – Sandvikens kommun

Your journey counts – Irland

Tidstyven Tidemand 

Tips på åtgärder!

Fler utvärderade åtgärder finns i den nedladdningsbara excelfilen: Åtgärdsbanken – beprövade åtgärder för hållbara resval.

Senast ändrad: 2023-12-21 9:34

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.