Klimatredovisning - exempel

 

Här finns några exempel på kommuners klimatredovisning. För metodik för uppföljning, se den här sidan.

Klimatredovisning för Kristianstads kommun 2023

Miljöbokslut för Huddinge Kommun 2022

Klimatredovisning för Stockholms stad

Miljöredovisning för Malmö stad 2021

Miljöredovisning för Lunds kommun 2021

Klimatbokslut för Karlstads Energi

Integrera hållbarhet i årsredovisningen

Det finns flera sätt att redovisa och följa upp sitt hållbarhetsarbete på. Fler och fler aktörer inom offentlig sektor väljer att integrera hållbarhet i sin årsredovisning. På det sättet blir det tydligt hur resultat inom hållbarhetsområdet prioriteras lika högt som det ekonomiska resultatet, och de går dessutom att koppla till varandra.

Två studenter från Lunds universitet gjorde under sin praktikperiod på Lunds kommun en omvärldsbevakning över hur olika aktörer har integrerat hållbarhet i sin årsredovisning. De har bland annat kikat på Örebro, Uppsala och Göteborgs årsredovisningar för att synliggöra olika sätt att lyfta hållbarhet i årsredovisningar och dessutom knyta organisationens egna hållbarhetsmål till Agenda 2030 målen. Här finns omvärldsbevakning i en presentation.

Efter omvärldsbevakningen tog de fram ett förslag på modell till Lunds kommun som innebär att kommunens vision, policy för hållbarhet och hållbarhetsrapport tillsammans med kommunens övergripande mål skapar årsredovisningen. För att visualisera hur kommunens mål knyter an till Agenda 2030 presenteras i årsredovisningen en tabell. Här finns en mall för hur en sådan tabell kan se ut.

Tack till Pontus Strömberg och Kenny Cederfri-Andersson.

Länkar

 

Senast ändrad: 2024-07-22 2:16

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.