Kompletterande nyckeltal

Här presenterar vi ett antal kompletterande klimatnyckeltal för kommuner.

Energi

 • Utsläpp från egen uppvärmning i kommunen (ton CO2-ekv/inv). Finns i Kolada
 • Fjärrvärmeproduktion totalt inom det geografiska området (MWh). Finns i Kolada
 • Fjärrvärmeproduktion av förnybara energikällor inom det geografiska området, andel (%) Finns i Kolada
 • Klimatpåverkan från fjärrvärmen (C02-utsläpp från hela produktionskedjan, (ton CO2-ekv/kWh)). Finns i Energiföretagens ”Miljövärdering av fjärrvärme
 • Elproduktion av förnybara energikällor inom det geografiska området, andel (%) Finns i Kolada
 • Solcellsanläggningar totalt, installerad effekt (MW) Finns i Kolada
 • Elproduktion av vindkraft inom det geografiska området (MWh) Finns i Kolada
 • Elproduktion av vattenkraft inom det geografiska området (MWh) Finns i Kolada

Transporter (geografiska området)

 • Fossiloberoende personbilar, andel av totalt antal bilar i det geografiska området (%) Finns i Kolada
 • Genomsnittlig körsträcka med personbil (mil/inv) Finns i Kolada
 • Utsläpp av växthusgaser från transporter inom kommunen som geografiskt område (ton CO2-ekv/inv). Finns i Kolada
 • Andel förnybara drivmedel i transportsektorn (%) Finns hos SCB
 • Bilar (antal/1000 inv) FInns i Kolada
 • Befolkning i kollektivtrafiknära läge. Finns i Kolada
 • Befolkning i kollektivtrafiknära läge, andel (%) Finns i Kolada
 • Nytillkomna bostäder i kollektivtrafiknära läge, andel (%) Finns i Kolada
 • Genomsnittlig körsträcka med personbil (mil/inv.) Finns i Kolada
 • Cykelväg i kommunen, total (meter/inv.) Finns i Kolada
 • Cykelväg i kommunen, kommunal (meter/inv.) Finns i Kolada
 • Kommunal cykelväg som snöröjs och halkbekämpas, andel (%) Finns i Kolada
 • Medborgarundersökningen:
  • Säkerheten på gång- och cykelvägar är bra, andel (%) Finns i Kolada
  • Skötsel av gång- och cykelvägar fungerar bra i kommunen, andel (%) Finns i Kolada
  • Utbudet av gång- och cykelvägar är bra, andel (%) Finns i Kolada
  • Snöröjning av gång- och cykelvägar fungerar bra i kommunen, andel (%) Finns i Kolada
 • Nöjd-medborgar-index för gång- och cykelvägar (index 0-100). Finns i Kolada

Konsumtion (geografiska området)

 • Andel hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling (%) Finns i Kolada

Jordbruk

 • Koldioxidutsläpp från jordbruk i kommunen (ton CO2-ekv/år) Finns i Kolada

Industri

 • Koldioxidutsläpp från industri och processer i kommunen (ton CO2-ekv/år) Finns i Kolada

Transporter (kommunorganisationen)

 • Fossiloberoende fordon i kommunorganisationen (%) Finns i Kolada
 • Andel miljöbilar i kommunorganisationen (%) Kommunens statistik från t.ex. fordonsansvarig
 • Andel förnybara drivmedel i kommunens egna fordon (%) Kommunens statistik från t.ex. fordonsansvarig
 • Kommunanställdas flygresor (mil per anställd och år) Kommunens statistik från resebyrå

Konsumtion (kommunorganisationen)

 • Klimatpåverkan från kommunens livsmedelsinköp (kg CO2-ekv/år från inköpta livsmedel) eller
  (kg CO2-ekv/portion) för att jämföra mellan kommuner. Många kommuner följer upp genom sitt kostsystem.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.