Växjö - en modern trästad

I Växjö, mitt i de småländska skogarna, står passande nog träbyggande i centrum. Hundratals bostäder i flerbostadshus med trästommar har redan uppförts, och minst 50 procent av det som idag nybyggs i kommunens regi ska ha stommar av trä. Målet? Att bli ledande i Europa inom hållbart byggande, och att radikalt minska utsläppen av växthusgaser.

En viktig framgångsfaktor är de träbyggnadsstrategier som kommunen har arbetat med under många år. En annan det träbyggnadspris som kommunen varje år delar ut i syfte att stimulera kommunens företagare att bygga i trä.

Vill du veta mer om träbyggandet i Växjö och hur träbyggnation kan användas för att minska växthusgasutsläpp och sänka kolet? Titta på detta föredrag av Olivia Thim, affärs- och näringslivsutvecklare på Växjö kommun (du hittar henne 1 timme och 43 minuter in i workshopen). Där berättar hon bland annat om varför Växjö har lyckats med träbyggandet och träbyggnadsstrategierna.

Du kan även läsa mer om träbyggandet som strategi på Växjö kommuns hemsida. Därifrån kan du även ladda ner deras senaste träbyggnadsstrategi, som antogs 2018. Grundprincipen är att Växjö kommunkoncern ska pröva trä i alla kommunala lokaler och bostäder, samt i de kommunala utomhus- och inomhusmiljöer som byggs.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.