Metoder för analys av klimatpåverkan från byggmaterial och processer

Det finns ett antal olika metoder och verktyg utvecklade för att hjälpa till vid bedömning av miljö- och klimatpåverkan från byggmaterial och byggnader. Här presenteras några av de vanligaste.

System för bedömning av byggmaterial

På marknaden finns tre stora system för miljöbedömning av byggvaror; BASTA, SundaHus och Byggvarubedömningen. Verktygen har främst fokus på miljö- och hälsofarlighet och inget av dem är direkt användbart för att styra mot mindre klimatbelastning.

Verktyg för beräkning av klimatpåverkan från byggnader

I vissa byggkalkylprogram kan man koppla CO2-värden till materialmängder. Trafikverket har ett verktyg som kan användas för anläggningsarbeten. Byggsektorns miljöberäkningsverktyg är ett gratis verktyg som bygger på mängdberäkningar av byggnader. Läs mer

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.