Klimatväxling av kommunens tjänsteresor

Klimatväxling är ett sätt att reducera de utsläpp som är svårast att få bort. Det har funnits en osäkerhet kring vad kommuner kan eller får göra när det gäller köp av utsläppsrätter, därför har många kommuner och regioner valt att istället inrätta system för lokal klimatväxling. Oftast fungerar det så att en avgift tas ut vid köp av tjänsteresor med flyg och körning med privat bil i tjänsten. Pengarna samlas i en fond, och medel ur fonden kan sedan sökas av förvaltningarna för investeringar i klimatprojekt inom kommunen.

 

Exempel från Klimatkommunerna

Östersund köper fossilfritt flygbränsle

Östersunds kommun införde ett system för intern klimatväxling hösten 2017. Sedan dess har andelen tjänsteresor med tåg ökat från 57 procent till 75 procent. Till de 1500 flygresor som ändå görs köper kommunen förnybart flygbränsle Bio Jet A1 under 2019.

Helsingborgs stad har haft ambitionen under många år att minska antalet flygresor. Trots att flygresorna har pålagts en extra avgift motsvarande 10 % av biljettpriset, som går till en intern klimatkompensationsfond, har flygandet inte minskat. För att komma tillrätta med problemet har politikerna i staden tagit beslut om ett klimatväxlingsprogram, där förvaltningarna får betala en extra avgift för varje flygresa på 50 procent av flygkostnaden. Även tjänsteresor i egen bil inkluderas i programmet och ska beläggs med en avgift på 50 % av milkostnaden. Pengarna som kommer in till fonden används till att låta stadens representanter göra gratis tjänsteresor med Skånetrafikens bussar och tåg samt till bidrag för inköp av elcyklar. Ett år efter fondens införande hade stadens flygresor minskat med en tredjedel.

I Linköpings kommun konteras resor och bränslen olika beroende på färdmedel och ursprung. De medel som avsätts på klimatkontot används för implementering av kommunens Gröna resplan.

I Lunds kommun dras en avgift automatiskt vid köp av flygresor, bensin mm och förs till en fond där förvaltningarna kan söka medel för åtgärder som minskar klimatpåverkan.

I Region Skåne tas en intern klimatavgift ut för tjänsteresor med privata bilar och flygresor, och pengarna används till åtgärder för att underlätta för medarbetarna att resa hållbart i tjänsten och till och från jobbet.

I Jönköpings kommun betalar förvaltningarna i början av året en avgift som bygger på CO2-utsläppen för persontransporter.

Växjö kommun har ett internt klimatkonto dit förvaltningar och bolag betalar in en summa för de utsläpp de ger upphov till med sina inköp av drivmedel och resor. Från klimatkontot kan sen alla förvaltningar och bolag söka medel för olika typer av klimatåtgärder.

Sollentuna kommun har med i sitt ramavtal med resebyrån att varje resa ska klimatneutraliseras. Resebyrån kompenserar genom Gold Standard CDM. På fakturan från resebyrån framgår hur mycket utsläpp resan orsakat samt hur mycket man betalar för att kompensera den. Resebyrån redovisar även årliga sammanställningar av utsläppen av CO2 från flyg- och tågresor.

Tips

Var med och kickstarta marknaden för bioflygbränsle

Fly Green Fund är en icke vinstdrivande ekonomisk förening som ger företag och privatpersoner möjlighet att reducera sitt klimatavtryck vid flygresor. Målet är att tillsammans kickstarta marknaden för bioflygbränsle i Norden. Av pengarna som kommer in går 75 % till inköp av bioflygbränsle och 25 % till marknadsutveckling och support till kontinuerlig och storskalig produktion i Sverige.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.