Nyhetsbrev april

Klimatkommunernas kärnfokus är att synliggöra, konkretisera och underlätta den lokala omställningen till klimatneutralitet. Detta gör vi genom att utmana och inspirera Sveriges kommuner och regioner, och stärka och coacha dem i deras arbete. Många kommuner och regioner har under en längre tid arbetat med minska koldioxidutsläppen, både från kommunens egna verksamheter och inom det geografiska området. De ser många fördelar med klimatarbetet, både för kommunens ekonomi, kommuninvånarnas livskvalitet, den biologiska mångfalden, kommunens krisberedskap, hur attraktivt det är för företag att etablera sig, och så vidare. En kommunikativ utmaning som vi vill ta oss an i Klimatkommunerna är att få fler kommuner att upptäcka dessa fördelar och ta ett större klimatansvar.

Så beskrivs vårt övergripande arbete i Verksamhetsplan 2021-2022 som beslutades av årsstämman i förra veckan. Under kommande år kommer vi skapa forum, inleda diskussioner, lära oss, kommunicera, debattera och engagera. Vi kommer särskilt djupdyka i områdena rättvis klimatomställning och transporteffektivt samhälle.

Flera av de aktiviteter vi arrangerar är öppna för alla att delta på, som våra digitala nätverksträffar där vi besöker medlemmar som delar med sig av sina klimatframsteg och våra webbfikor där inbjudna gäster berättar om intressanta ämnen. Våra medlemmar träffas på tematräffar och för diskussioner inom olika områden.

Några fler spännande saker ur verksamhetsplanen som vi jobbar med just nu är:

  • Under året kommer vi att fortsätta arbetet med att skapa incitament för att få alla kommuner att arbeta med utsläppsminskningar. Under 2020 påbörjades ett arbete för att utveckla förslag på hur nationell nivå kan motivera alla kommuner till klimatarbete. Under 2021 finslipas förslag och diskussion fortsätter med externa aktörer.
  • Under 2020 började vi skissa på en översikt som visar vad kommuner behöver göra för att bli klimatneutrala. Denna utvecklar vi och kommunicerar under 2021.
  • Vi bevakar utbudet/utvecklingen av visualiseringsverktyg som kommuner använder.
  • Vi kommer under året undersöka hur kommuner kan arbeta med att skapa robusta system och öka självförsörjningen av livsmedel, energi och bränslen, på ett sätt som är fördelaktigt för både klimat, livskvalitet och ekonomi.

Håll utkik framöver efter mer info om detta. Vi ser fram emot att träffa många av er under året (om än digitalt). Tillsammans skapar vi en framtid att längta till!

/Filippa och Maria

Klimatkommunernas kansli

Läs nyhetsbrevet här

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.