Klimatkommunernas webbfika

Klimatkommunernas webbfika är en halvtimme på webben med en intressant gäst. På Klimatkommunernas youtubekanal kan inspelningar ses i efterhand. Tidigare gäster ser du här nedanför.

24 september

Tidigare gäster

Linda Birkedal, 9 juni

Att ha ett klimatpolitiskt råd med en tvärvetenskaplig blandning av forskare från Lunds universitet och SLU Alnarp har gett ökad tyngd åt klimatarbetet i Lunds kommun. Rådets förslag har lett till lokal politisk debatt och utveckling av kommunens hållbarhetsarbete. Linda Birkedal, klimatstrateg på Lunds kommun, gästade vår webbfika för att berätta.

Andreas Hagnell, 29 april

Andreas Hagnell på Sveriges Kommuner och Regioner berättade om en ny öppen jämförelse av regionernas klimatredovisningar, och om det arbete som pågår kring spendanalyser, för att kommunerna ska kunna kvantifiera och minska utsläppen från sina upphandlingar.

Sara Nilsson, 26 mars

Sara Nilsson jobbar med att inspirera och engagera fler Stockholmare till en klimatvänlig livsstil. Hon gästade vår webbfika och gav exempel på vad hon och kollegorna gör. Vi fick bland annat höra om Pingvinpriset och Klimatvågen.

Linnea Haeggström, 30 januari

Linnea Haeggström, kampanjledare för Klimatlätt i Uppsala kommun, gästar årets första webbfika och berättar om samarbetet mellan kommunen och olika samhällsaktörer som ska underlätta för medborgare i Uppsala län att leva mer hållbart och minska det egna klimatavtrycket från konsumtionen.

Emil Törnsten, 19 december 2019

Ökad cykling är lösningen på de flesta av samhällets utmaningar. Vad är framgångsrecepten för att skapa mer tillgängliga, hälsosamma och
mänskliga samhällen? Emil Törnsten, verksamhetsledare på Svenska Cykelstäder, gästade årets sista webbfika.

Anna Jönsson, 21 november 2019

Genom att göra aktiva val kan organisationer och privatpersoner styra sitt kapital och därmed också bolag i en mer hållbar riktning. Men vilka vägval finns det, hur snabbt går utvecklingen och hur påverkar t.ex. nya EU regelverk? Anna Jönsson gästade oss för att prata finanser och klimat.

Fredrik Holm, 26 september 2019

Vänd pyramiden i trafikplaneringen så att fotgängaren kommer i första rummet. Det ger de bästa förutsättningarna för en hållbar mobilitet. Det är huvudbudskapet i Gröna Bilisters nya bok, skriven av miljöskribenten Fredrik Holm.

Lars Holmquist, 22 augusti 2019

Lars Holmquist från Göteborgs Energi berättar om varför regeringens förslag om höjd kraftvärmeskatt kommer att innebära att Göteborg Energi orsakar större utsläpp av koldioxid samtidigt som staten får in mindre skatteintäkter.

Åsa Callmer, 4 juni 2019

Hur kan vi tänka om kring vad vi köper och vad som är tillräckligt för ett bra liv i ett samhälle som det svenska, där vår konsumtion måste minska? Åsa Callmer är doktorand på KTH och hennes forskning rör sig runt temat tillräcklighet. Åsa har undersökt olika vägar till minskad konsumtion på individuell nivå och hur planering och policy kan bidra.

Anna Hilding, 2 maj 2019

Under två års tid har Uppsala kommun tillsammans med ett antal andra stora aktörer arbetat med sin plastanvändning i syfte att minska klimatpåverkan.  Anna Hilding, projektledare för Rätt plast på rätt plats – Klimateffektiv plastupphandling, kom och pratade plast med oss.

Jakob Lagercrantz, 28 mars 2019

Palmolja, bioflygbränslen, elfordonens miljöpåverkan – utvecklingen går rekordsnabbt. Hur skall man lägga
strategin? Jakob Lagercrantz, el- och drivmedelsexpert på 2030-sekretariatet, besökte oss för att reda ut begreppen.

Anna Tibbelin 28 februari 2019

Vår första webbfika gästades vi av Anna Tibbelin, från Kommunförbundet Skåne. Anna berättade om hur tio skånska kommuner under tre års tid har arbetat för att bli mer fossilbränslefria. Läs mer

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.