Nygräddade kanelbullar på en plåt.

Klimatkommunernas webbfika

Tidigare gäster

Sysav

Miljöpedagogerna Ann Nerlund & Rustan Nilsson berättar om avfallsbolaget Sysavs klimatarbete! Se webbfikan i efterhand här.

Kvinna ler mot kameran utomhus.

Sweden by bike

Katarina Bergstrand berättar om cykelturism! Se webbfikan i efterhand här.

Klimat & säkerhet

Med Henrik Persson från FOI. Se webbfikan i efterhand här.

Medelålders man med glasögon.

Hållbarhetskompassen

Den 31 augusti lärde vi oss mer om Hållbarhetskompassen. Det är en metod som hjälper användaren att hitta samhällsnyttiga lösningar som gynnar flera av FN:s mål samtidigt. Under fikan guidar forskaren Kristian Skåneberg oss igenom verktyget tillsammans med projektkollegor. Se webbfikan i efterhand här och kika igenom presentationen här.

Två män i svartvitt som ler.

Klimatdeklarationer av byggnader

På Klimatkommunernas webbfika den 15 juni fick vi med hjälp av Richard Haus från Nordic BIM Group och Viktor Andersson från Jönköpings kommun reda på mer om klimatdeklarationer och livscykelanalyser av byggnader. Se webbfikan i efterhand här.

Kvinna med brunt hår och glasögon ler mot kameran.

Skövdebostäder

Hör Lina Eklund Svensson från Skövdebostäder berätta om hur bolaget ska dela bilar med sina hyresgäster. Kika på webbfikan här.

Närbild av blond kvinna som ler mot kameran.

Sofia Alriksson

Hur hör försörjningsbalans ihop med klimatarbetet? På den här webbfikan gästades vi av Sofia Alriksson, Landsbygdsutvecklare på Hushållningssällskapet, som presenterade verktyget Försörjningsbalans kommun. Här finns webbfikan att kika på i efterhand.

Allvarlig man med skjorta tittar rakt in i kameran.

Peter Alestig

Klimatkommunernas webbfika 19 jan var med DNs klimatredaktör Peter Alestig om hans bok ”Världen som väntar: vårt liv i klimatförändringarnas Sverige”. Titta på webbfikan i efterhand här.

Erik Sterner

Klimatkoll är spelet som hjälper spelarna förstå hur det vi konsumerar i vardagen påverkar klimatet. Erik Sterner, som skapat spelet, höll ett quiz för oss utifrån några av frågekorten i spelet. Läs mer om Klimatkoll här

Felix Ockborn och David Andersson

Tyresö kommun har beräknat kommunorganisationens totala klimatavtryck. Hur gjorde de? Felix Ockborn, hållbarhetsstrateg i Tyresö kommun, gästade vår webbfika för att berätta om detta, tillsammans med David Andersson på Svalna. Du kan se webbfikan i efterhand här.

Markus Paulsson och Sven Olof Bernhoff

Allt fler får upp ögonen för biokol – det klimatpositiva jordförbättringsmedlet. Men vad är egentligen biokol, och hur funkar det? Markus Paulsson, energistrateg på Lunds kommun och Sven-Olof Bernhoff, VD på Skånefrö, gästade vår webbfika för att ge en introduktion. Du kan se webbfikan i efterhand här. 

Alex Forsberg

Vad är metadata och vilken roll kan metadata och öppna data spela i omställningen? Alex Forsberg från Metasolutions gästade vår webbfika för att ge oss en snabbkurs och några exempel. Du kan se webbfikan i efterhand här. 

Karlstads kommun, 18 maj

Johanna Hedqvist och Anna Sundell på Miljöförvaltningen i Karlstad gästade vår webbfika för att berätta om hur Karlstads kommun ordnar second hand-rundor för att locka fler att börja handla begagnat. Du kan se webbfikan i efterhand här

Lena Sjöqvist, 21 april

Lena Sjöqvist, kökschef på Tullängsskolans restaurang, gästade vår webbfika för att berätta hur hon och hennes kollegor tillsammans skapat en av Sveriges miljö- och klimatledande skolrestauranger. Du kan se webbfikan i efterhand här

Jessica Becker, 17 mars

Jessica Becker berättade om utbildningsmaterialet Wood First, som Trästad Sverige tagit fram för att hjälpa kommuner som vill bygga mer i trä. Du kan se webbfikan i efterhand här

Karlstad kommun, 24 februari

Nadja Bergendahl och Mustafa Mahmodi presenterade slutsatser och exempel från rapporten ”Vägdelning för ökat cyklande”. Du kan se webbfikan i efterhand här

Eskilstuna kommun, 20 jan

Årets första webbfika hörde vi Eskilstunas kommun berätta om hur de gjorde en kartläggning av kommunkoncerns CO2 utsläpp enligt GHG-protokollet. Du kan se webbfikan i efterhand här. 

Jonas Engamn, 21 nov

På vår sista webbfika för året berättar Jonas Engman, etnolog på Nordiska museet, om julen utifrån ett historiskt perspektiv. Vi vrider och vänder på vad som behövs för att förändra våra envisa konsumtionsbegär. Du kan se webbfikan i efterhand här.

Åsa Romson, 4 nov

Under COP26 gästade Åsa Romson oss och pratade om vad som hände under FN:s klimattoppmöte. Webbfikan går att se i efterhand här. 

Anna Lindén, 2 september

I juni gästade Anna Lindén oss på en webbfika och pratade om kampanjen Bytbränsle – en tjänst som underlättar för bilanvändare att tanke förnybart i bilen.

Anette Almlöf, 10 juni

Anette Almlöf gästade vår webbfika i juni för att berätta om hur Stockholms stad tar med lärare på klimatvandringar, för att lärarna sedan ska kunna ta med sina egna elever ut i staden för att reflektera kring klimatförändringar och omställning.

Kimberly Nicholas, 20 maj

Gäst på Klimatkommunernas webbfika den 20 maj var Kimberly Nicholas, professor i hållbarhetsstudier vid Lunds Universitet. Kimberly berättade om sin nyskrivna bok ”Under the Sky We Make”.

Roger Hildingsson, 22 april

Kan vi undervisa om klimatförändringen utan att späda på klimatoron, och tala om klimatomställningen på ett hoppfullt och engagerade sätt? Roger Hildingsson, forskare vid Lunds Universitet, gästade vår webbfika för att berätta om det nya skolmaterialet Bortom Fossilsamhället – för högstadier och gymnasier.

Henric Barkman, 25 mars

Henric Barkman, projektledare på Karlstads kommun, gästade vår webbfika för att ge en förhandspresentation av en handbok för hur små- och medelstora kommuner kan främja en hållbar delningsekonomi.

Pia Stoll, 17 december

Pia Stoll på Sweden Green Building Council gästade årets sista webbfika för att prata klimatneutralt byggande. Kan man bygga med nettonoll klimatavtryck?

Eva Larsson, 19 november

Kommunstyrelsen i Mora kommun lägger 10 miljoner kronor årligen i pengapotten Hållbara Idéer. Ur potten kan kommunens verksamheter söka pengar för projekt som stärker omställningen till ett hållbart Mora. Eva Larsson, miljösamordnare i Mora, gästade vår webbfika för att berätta om satsningen som fallit väl ut.

Frida Berry Eklund, 25 september

Frida Berry Eklund, författare till boken Prata med barn om klimatet och verksamhetsledare på Våra barns klimat (tidigare Föräldravrålet), gästade vår webbfika för att berätta om sin bok och hur den svenska och internationella föräldraklimatrörelsen arbetar för att sätta barnens bästa främst i klimatdebatten.

Linda Birkedal, 9 juni

Att ha ett klimatpolitiskt råd med en tvärvetenskaplig blandning av forskare från Lunds universitet och SLU Alnarp har gett ökad tyngd åt klimatarbetet i Lunds kommun. Rådets förslag har lett till lokal politisk debatt och utveckling av kommunens hållbarhetsarbete. Linda Birkedal, klimatstrateg på Lunds kommun, gästade vår webbfika för att berätta.

Andreas Hagnell, 29 april

Andreas Hagnell på Sveriges Kommuner och Regioner berättade om en ny öppen jämförelse av regionernas klimatredovisningar, och om det arbete som pågår kring spendanalyser, för att kommunerna ska kunna kvantifiera och minska utsläppen från sina upphandlingar.

Sara Nilsson, 26 mars

Sara Nilsson jobbar med att inspirera och engagera fler Stockholmare till en klimatvänlig livsstil. Hon gästade vår webbfika och gav exempel på vad hon och kollegorna gör. Vi fick bland annat höra om Pingvinpriset och Klimatvågen.

Linnea Haeggström, 30 januari

Linnea Haeggström, kampanjledare för Klimatlätt i Uppsala kommun, gästar årets första webbfika och berättar om samarbetet mellan kommunen och olika samhällsaktörer som ska underlätta för medborgare i Uppsala län att leva mer hållbart och minska det egna klimatavtrycket från konsumtionen.

Emil Törnsten, 19 december 2019

Ökad cykling är lösningen på de flesta av samhällets utmaningar. Vad är framgångsrecepten för att skapa mer tillgängliga, hälsosamma och
mänskliga samhällen? Emil Törnsten, verksamhetsledare på Svenska Cykelstäder, gästade årets sista webbfika.

Anna Jönsson, 21 november 2019

Genom att göra aktiva val kan organisationer och privatpersoner styra sitt kapital och därmed också bolag i en mer hållbar riktning. Men vilka vägval finns det, hur snabbt går utvecklingen och hur påverkar t.ex. nya EU regelverk? Anna Jönsson gästade oss för att prata finanser och klimat.

Fredrik Holm, 26 september 2019

Vänd pyramiden i trafikplaneringen så att fotgängaren kommer i första rummet. Det ger de bästa förutsättningarna för en hållbar mobilitet. Det är huvudbudskapet i Gröna Bilisters nya bok, skriven av miljöskribenten Fredrik Holm.

Lars Holmquist, 22 augusti 2019

Lars Holmquist från Göteborgs Energi berättar om varför regeringens förslag om höjd kraftvärmeskatt kommer att innebära att Göteborg Energi orsakar större utsläpp av koldioxid samtidigt som staten får in mindre skatteintäkter.

Åsa Callmer, 4 juni 2019

Hur kan vi tänka om kring vad vi köper och vad som är tillräckligt för ett bra liv i ett samhälle som det svenska, där vår konsumtion måste minska? Åsa Callmer är doktorand på KTH och hennes forskning rör sig runt temat tillräcklighet. Åsa har undersökt olika vägar till minskad konsumtion på individuell nivå och hur planering och policy kan bidra.

Anna Hilding, 2 maj 2019

Under två års tid har Uppsala kommun tillsammans med ett antal andra stora aktörer arbetat med sin plastanvändning i syfte att minska klimatpåverkan.  Anna Hilding, projektledare för Rätt plast på rätt plats – Klimateffektiv plastupphandling, kom och pratade plast med oss.

Jakob Lagercrantz, 28 mars 2019

Palmolja, bioflygbränslen, elfordonens miljöpåverkan – utvecklingen går rekordsnabbt. Hur skall man lägga
strategin? Jakob Lagercrantz, el- och drivmedelsexpert på 2030-sekretariatet, besökte oss för att reda ut begreppen.

Anna Tibbelin 28 februari 2019

Vår första webbfika gästades vi av Anna Tibbelin, från Kommunförbundet Skåne. Anna berättade om hur tio skånska kommuner under tre års tid har arbetat för att bli mer fossilbränslefria. Läs mer

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.