Kvinna som går genom en grönskande allé i stad.

Steget före 2021

År 2021 var temat på Steget före Bästa åtgärd för färre bilar i centrum och vinnaren Luleå kommun med sin åtgärd #engångföralla.

Om vinnarbidraget

#engångföralla är Luleå Kommuns gångutmaning som genomfördes i syfte att öka andelen resor till fots och sätta fokus på att byta ut de onödigt korta bilresorna till att istället gå. Tävlingen lockade närmare 3000 Lulebor som tävlade för sin by/stadsdel. I den utvärderingsenkät som vi skickat ut uppger 80% att gångutmaningen bidragit till att de går mer, nästan 70 % att de inspirerat fler personer att gå och 50 % att de använt bilen mindre. Glädjande är även att 40% har blivit mer medveten om hur man reser och 50% uppger att man fått hälsovinster i form av mer energi. Läs mer om #engångföralla här.

Juryn utsåg Luleå till vinnare med motiveringen:

”Det vinnande bidraget har med en enkel åtgärd åstadkommit effekt i sin kommun. Juryn är imponerad över hur åtgärden sträcker sig över hela kommunen, även utanför stadskärnan. Insatsen bidrar till arbetet med förändrade normer och vanor – vi måste förändra hur vi reser och kopplar dessutom an till folkhälsa. Det vinnande bidraget utmanar också normer om vilket resande som är möjligt. Juryn uttrycker att det är precis det här som behövs! Vi pratar förstås om Luleå och #engångföralla!”

Stort tack även till Lunds kommun och Kalmars kommun som deltog i tävlingen!

Lund: Nordsydliga stråket genom Lunds Stadskärna
I nordsydlig riktning genom Lunds Stadskärna finns ett stråk som fått en ny utformning. Utformning bygger på interaktion och samspel mellan trafikanter och som samtidigt ger förutsättningar för ett gott stadsliv, med uteserveringar och mycket folk som vistas, går eller cyklar i stråket.

Kalmar: Klimatväxling bil/buss i Kalmar
Med syftet att minska klimatbelastningen och antalet bilar i centrum infördes i oktober 2019 en ny parkeringsstrategi för att få bilister att byta från bil till buss. Merintäkterna från höjning av P-avgifterna ska användas för att subventionera länstrafikens periodkort för resor inom kommunen.

Är du nyfiken på att lyssna på prisutdelningen/webbinariet i efterhand går det att göra här. 

Juryn bestod av

  • Lennart Bondeson, Klimatkommunernas styrelseordförande
  • Kerstin Arnemo, ledamot i Klimatkommunernas styrelse
  • Arne Jonsson, ledamot i Klimatkommunernas styrelse
  • Lena Smidfelt Rosqvist, vice VD och forskningschef på Trivector
  • Fredrik Holm, senior miljörådgivare

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.