Utsläppen förväntas öka

I Sverige har vi ett klimatpolitiskt ramverk. Ramverket består av en klimatlag, klimatmål och ett klimatpolitiskt råd. I lagen står det att regeringen ska föra en politik som utgår från klimatmålet – att senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Ett delmål är att minska klimatpåverkan från transportsektorn med 70% från 2010 till 2030.

Just nu förs en politik som förväntar öka utsläppen i stället för att minska de. Både Klimatpolitiska rådet och Finanspolitiska rådet har, i en rad av andra, kritiserat regeringens klimatpolitik.

Såhär har utsläppen från transporter sett ut fram till idag, trenden har varit att utsläppen minskar men omställningen går inte tillräckligt fort. Under 2024 förväntas dock utsläppen öka, fram för allt på grund av den sänkta reduktionsplikten. Läs mer på Sveriges miljömåls hemsida.

Graf: Naturvårdsverket

Läs mer om Sveriges klimatmål och klimatpolitiska ramverk på Naturvårdsverkets hemsida.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.