Steget före 2018 - bästa klimatåtgärd i kommunalt bolag

För att Sverige ska klara klimatomställningen har arbetet i landets kommuner och regioner avgörande betydelse. Med det nyinstiftade priset Steget före vill Klimatkommunerna lyfta och sprida goda exempel. Årets vinnare 2018 är Futurum Fastigheter i Örebro.

Steget före 2018

Priset instiftas i samband med Klimatkommunernas tioårsjubileum 2018 och vinnaren korades vid Klimatkommunernas årsmöte i Växjö. En namnkunnig jury med bred klimatkompetens har valt ut tre finalister och korat en vinnare.

-Vi vill med priset lyfta och uppmärksamma de viktiga klimatinsatser som görs runt om i landets kommuner och regioner, berättar Karin Thomasson, ordförande i Klimatkommunernas styrelse och jurymedlem.

Den första omgången av tävlingen riktar sig till kommunala bolag eftersom de har en särskilt viktig roll.

-Många kommunala bolag har ambitiösa klimatmål och arbetar strategiskt med att minska utsläppen. Deras klimatarbete har stor betydelse, både för kommuninvånare och för att driva utvecklingen framåt, säger Nina Ekelund, Generalsekreterare för Hagainitiativet och jurymedlem.

Årets finalister är Futurum Fastigheter i Örebro med sin systematiska insats ”Samarbete för att förbättra klimatet”, Tekniska verken i Linköping som utvecklat ett nytt sätt att ta tillvara spillvärme genom ”Förvärmning av ventilation med fjärrkylaretur” och Uppsalahem med projektet ”Klimaträtt” där de boende minskat sin klimatpåverkan med stöd av flera olika aktörer.

-Förutom dessa tre fanns det flera andra bra initiativ. Det är hoppfullt att så många kommunala bolag arbetar strategiskt med klimatfrågan. Det bidrar till att minska riskerna i framtiden, och gör arbetet med klimatanpassning enklare att genomföra, säger Pär Holmgren, naturskadespecialist, Länsförsäkringar AB och jurymedlem.

Futurum fastigheter tilldelas priset med motiveringen:

På ett strategiskt och glädjefyllt sätt visar Futurum Fastigheter att systematik och samarbete är nyckeln till framgång i klimatarbetet. Från visionen ”Miljöer värdiga våra barn” ned till åtgärder som resulterat i betydande CO2-minskningar, genomsyras bolaget av ett stort engagemang som är inspirerande för kommunala bolag oavsett storlek och inriktning.

Vinnare Steget före 2018 – Futurum Fastigheter i Örebro

Om Steget före

Inskickade bidrag bedöms efter följande kriterier:

  • CO2-minskning
  • Innovativ höjd
  • Spridningspotential

Juryn 2018

  • Karin Thomasson, Klimatkommunernas styrelseordförande
  • Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen
  • Pär Holmgren, naturskadespecialist, Länsförsäkringar AB
  • Nina Ekelund, Generalsekreterare för Hagainitiativet
  • Andreas Hagnell, Sveriges Kommuner och Landsting

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.