Varför backar vi när vi vill framåt?

Samtliga åtta riksdagspartier står bakom Sveriges klimatmål och det folkliga stödet för att politiken ska göra mer för klimatet är överväldigande. Ändå går omställningen inte tillräckligt snabbt. Varför har vi lagt i bromsen när det bara borde vara att tuta och köra?

För att nå klimatmålen krävs insatser på både lokal och nationell nivå – men ibland förutsätter det ena det andra. Ett delmål är att minska klimatutsläppen från transportsektorn med 70% mellan åren 2010–2030, ett arbete som just nu går åt fel håll. Omställningen av transporter och resor är ett bra exempel på förändring som både kan och bör drivas lokalt, men där det är svårt att öka farten utan nationella styrmedel.

För att kunna driva en effektiv klimatpolitik lokalt vill vi se:

1. Avtal om hållbara transporter. I Norge finns byväxtavtalen – ett välfungerande stödsystem med målsättning om nolltillväxt av biltrafik i städer, där gång-, cykel- och kollektivtrafiksatsningar förhandlas fram mellan staten och kommuner. Vi vill se ett motsvarande avtal i Sverige!

2. Öronmärkt finansiering för gång och cykling. Många går eller cyklar redan, men i den nationella transportplaneringen får gång- och cykelinfrastruktur en försvinnande liten del av investeringarna. Vi vill att Sveriges inspireras av Irland och Österrike – där öronmärks 10% av infrastrukurplaneringen till cykelåtgärder.

3. Rusta upp järnvägen. Storsatsa på att bygga ut och rusta upp järnvägen i hela landet, för att öka kapaciteten, punktligheten och tillgängligheten. Det ska löna sig att välja tåg framför fossildrivna färdslag!

4. Låt kommunerna reglera parkering. Det finns mer parkeringsyta än bostadsyta i Sverige och privatägda bilar står stilla över 96% av tiden. Forskning visar att vi måste underlätta hållbara transportval och samtidigt försvåra ohållbart resande om vi ska få effekt. Ett smart sätt att försvåra ohållbart resande är att ge kommuner större möjlighet att reglera parkering än vad dagens lagstiftning tillåter.

5. Hållbar jobbpendling. Med dagens system för avdrag för jobbpendling är det mer fördelaktigt att ta bilen själv än att samåka, cykla eller åka kollektivt. Vi vill se ett reformerat reseavdrag som uppmuntrar till hållbara resval, som grundas i färdmedelsneutralitet och är avståndsbaserat.

Med fastställda klimatmål och en gemensam vilja att nå dem finns det inga ursäkter – nu måste vi gasa. Vi behöver klimatpolitik som tar oss i mål! Använd #iloveklimatpolitik i dina sociala kanaler för att sprida budskapet vidare!

Skriv under du med

Är du politiker eller företrädare för en organisation? Genom att skriva under vårt upprop med krav på klimatpolitik som tar oss i mål är du med och uppmärksammar det stora stöd som finns för att göra mer för klimatet. Underskrifterna kommer att lämnas över till företrädare för regeringen under Almedalsveckan. Skriv under och visa att du också vill se mer klimatpolitik:

Är du förtroendevald i en kommun? Ange kommun och parti! Är du företrädare för en organisation? Ange organisation och roll!

Följande politiker och företrädare för organisationer står bakom uppropet:

Evelina Fahlesson (S) Skellefteå kommun
Jacob Högfeldt (M) Strängnäs kommun
Anna Hed (C) Mora kommun
Bo Frank (M) Växjö kommun
Anders Lönroth (MP) Huddinge kommun
Gunvor Bergkvist (V) Göteborgs stad
Amir Jawad (L) Helsingborgs stad
Elin Engdahl (S) Lunds kommun
Rosi Hoffer (S) Östersunds kommun
Aphram Melki (C) Järfälla kommun
Cecilia Boman Lindström (MP) Karlstads kommun
Sofia Hedén (S) Malmö stad
Sofia Lindholm (C) Trollhättans stad
Victoria Johansson (MP) Solna stad
Pontus Tengby (MP) Värmdö kommun
Petra Ahlman, Energicentrum Gotland
Richard Glifberg, Energicentrum Gotland

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.