Klimatkommunernas tävling Steget före instiftades i samband med föreningens tioårsjubileum och utlystes 2020 för andra gången. Denna gång har vi efterlyst bästa åtgärden för att få fler att cykla eller åka kollektivt. Med tävlingen vill vi lyfta och uppmärksamma det som uträttas i landets kommuner och regioner för att Sverige ska klara klimatomställningen.

Steget före 2020

Klimatkommunernas pris för Bästa åtgärd för att få fler att ta cykel eller åka kollektivt. Klimatkommunernas pris ”Steget före” instiftades i samband med Klimatkommunernas tioårsjubileum och utlystes 2020 för andra gången. Med tävlingen vill föreningen lyfta och uppmärksamma det som uträttas i landets kommuner och regioner för att Sverige ska klara klimatomställningen.

Vem kan delta?
Kommuner och regioner kan delta i tävlingen. Ni behöver inte vara medlem i Klimatkommunerna för att delta.

Prisutdelning 8 maj

Årets vinnare är Den fräscha cykeln från Lunds kommun. Juryn utsåg även två hedersomnämnanden. Prisutdelningen skedde digitalt den 8 maj 2020.

Priset Steget före instiftades i samband med Klimatkommunernas tioårsjubileum 2018 då bästa klimatåtgärd i kommunala bolag utsågs. I år har tävlingen inriktningen bästa åtgärd för att få fler att ta cykeln eller åka kollektivt. En namnkunnig jury med bred klimatkompetens har korat en vinnare och gör två hedersomnämnanden.

-Vi vill med priset lyfta och uppmärksamma de viktiga klimatinsatser som görs runt om i landets kommuner och regioner. Vi behöver öka takten i klimatomställningen och då är samverkan och att inspireras av varandra en nyckel till framgång, säger Lennart Bondeson, ordförande i Klimatkommunernas styrelse och jurymedlem.

Ett transporteffektivt samhälle är den största utmaningen för att nå klimatmålen. 2030 ska Sveriges utsläpp från transportsektorn ha minskat med 70 % och flera kommuner och regioner har mer ambitiösa mål än så.

Årets vinnare är åtgärden Den fräscha cykeln som Lunds kommun har genomfört. Lunds kommun har tagit ett helhetsgrepp kring sin mobilitetsservice till kommunens verksamheter och jämställer alla fordonstyper. Åtgärden imponerande på juryn genom att vara både självklar och innovativ.

Juryn delar även ut två hedersomnämnanden. Region Gävleborg får ett hedersomnämnande för mest innovativa åtgärd för Lovalsen där de använder konst för att förändra beteenden. Olofströmshus får ett hedersomnämnande för bäst spridningspotential för Ellastcyklar på Olofströmshus AB eftersom de genom att byta bilen mot cykeln upplever flera positiva synergier.

Dokumentation från prisutdelningen hittar du här. 

Om tävlingen

Tävlingen är öppen för alla landets kommuner och regioner. Den nominerade åtgärden ska, förutom att den lett till en betydande co2-minskning, vara innovativ med bra spridningspotential. Klimatåtgärden som nomineras ska vara genomförd.

Juryn består av:

  • Lennart Bondeson, Klimatkommunernas styrelseordförande
  • Rickard Nordin, riksdagsledamot för Centerpartiet
  • Emil Rensvala, verksamhetsledare för Svenska Cykelstäder
  • Evelina Fahlesson, ledamot Klimatkommunernas styrelse

Priset är årligen återkommande, men inriktningen kommer att variera år från år.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.