Klimatkommunernas tävling Steget före instiftades i samband med föreningens tioårsjubileum och utlyses nu för andra gången. Denna gång efterlyser vi bästa åtgärden för att få fler att cykla eller åka kollektivt. Med tävlingen vill vi lyfta och uppmärksamma det som uträttas i landets kommuner och regioner för att Sverige ska klara klimatomställningen. Priset delas ut vid Klimatkommunernas årsmöte i Skellefteå 20-21 april 2020.

Vem kan söka?

Tävlingen är öppen för alla landets kommuner och regioner.

Tävlingskriterier

Den nominerade åtgärden ska, förutom att den lett till en betydande co2-minskning, vara innovativ med bra spridningspotential. Klimatåtgärden som nomineras ska vara genomförd. En jury utsedd av Klimatkommunernas styrelse korar det vinnande bidraget. Deltagande kommun/region kan bara nominera en åtgärd.

Pris

Juryn utser tre finalister som presenteras på Klimatkommunernas årsmöte i Skellefteå i april 2020 där vinnaren också koras. Priset är en symbol för tävlingen samt att det vinnande bidraget sprids i Klimatkommunernas kommunikationskanaler.

Nominera såhär!

Vad ska nomineringen innehålla?

  • Kommun/region
  • Namn på klimatåtgärden som nomineras
  • En text (max 400 ord) som beskriver klimatåtgärden. Texten ska vara skriven för en klimatintresserad, bredare allmänhet. Beskriv klimatvinsterna med åtgärden utefter tävlingskriterierna samt vilka sidonyttor som åtgärden har medfört.
  • En till tre högupplösta bilder som illustrerar åtgärden, som Klimatkommunerna får tillgång till att använda i sin kommunikation kring tävlingen.
  • Koldioxidminskning/besparing till följd av åtgärden, och en kort beskrivning av hur detta beräknats/uppskattats.
  • Namn, telefonnummer och e-post till kontaktperson.
Skicka in ert bidrag via anmälningsformuläret senast 13/3 2020.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.