Steget Före 2020

2020 var temat för Steget före Bästa åtgärd för att få fler att ta cykel eller åka kollektivt.

Prisutdelning 8 maj

Vinnare 2020 var bidraget Den fräscha cykeln från Lunds kommun. Juryn utsåg även två hedersomnämnanden. Prisutdelningen skedde digitalt den 8 maj 2020. En namnkunnig jury med bred klimatkompetens har korat en vinnare och gör två hedersomnämnanden.

-Vi vill med priset lyfta och uppmärksamma de viktiga klimatinsatser som görs runt om i landets kommuner och regioner. Vi behöver öka takten i klimatomställningen och då är samverkan och att inspireras av varandra en nyckel till framgång, säger Lennart Bondeson, ordförande i Klimatkommunernas styrelse och jurymedlem.

Ett transporteffektivt samhälle är den största utmaningen för att nå klimatmålen. 2030 ska Sveriges utsläpp från transportsektorn ha minskat med 70 % och flera kommuner och regioner har mer ambitiösa mål än så.

2020 års vinnare var åtgärden Den fräscha cykeln som Lunds kommun har genomfört. Lunds kommun har tagit ett helhetsgrepp kring sin mobilitetsservice till kommunens verksamheter och jämställer alla fordonstyper. Åtgärden imponerande på juryn genom att vara både självklar och innovativ.

Juryn delade även ut två hedersomnämnanden. Region Gävleborg fick ett hedersomnämnande för mest innovativa åtgärd för Lovalsen där de använder konst för att förändra beteenden. Olofströmshus fick ett hedersomnämnande för bäst spridningspotential för Ellastcyklar på Olofströmshus AB eftersom de genom att byta bilen mot cykeln upplever flera positiva synergier.

Vinnare: Den fräscha cykeln

Juryns motivering: Lunds kommun har tagit ett smart helhetsgrepp om sin mobilitetsservice till anställda, som gör det lätt att välja rätt transportslag. De olika fordonsslagen jämställs, vilket gör att servade cyklar blir lika självklart som servade bilar. Ambitionen att transportsättet ska, oavsett fordonstyp eller lösning, fungera när en anställd behöver det, är lika självklar som innovativ. Genom en enhetlig och central organisation, som köper in och servar alla kommunens fordon, skapas hållbara lösningar som sparar både tid och pengar för kommunens verksamheter. Så här borde alla kommuner göra!

Hedersomnämnande för bäst spridningspotential – Ellastcyklar på Olofströmshus AB

Juryns motivering: Olofströmshus har lyckats omvända inbitna bilister till entusiastiska cyklister och göra lastcykeln till det självklara transportmedlet för sina medarbetare och deras redskap. Det här är ett perfekt exempel på win-win: Utsläppen och kostnaderna minskar samtidigt som personalen mår bättre och får mer naturlig kontakt med de boende i områdena.

Hedersomnämnande för mest innovativa åtgärd – Lovalsen motiverar fler att cykla

Juryns motivering: Region Gävleborg har vågat satsa på en konstnärlig lösning som väcker glädje, uppskattning och lokal stolthet. Utifrån samtal med de boende i området om vad som hindrar dem från att cykla har man skapat en målning som genom sin vackra gestaltning ger uppmärksamhet till det regionala cykelstråket och lockar fler till att cykla. Fler väghållare kan inspireras till att använda konst för att förgylla cykelstråk.

I den här artikeln kan du läsa mer om vinnarna, och ett referat av ett panelsamtal med pristagarna och juryn, om hur vi kan jobba för att få fler att cykla istället för att ta bilen. Ett stort tack till alla som skickade in bidrag till tävlingen, och grattis till pristagarna! En inspelning av prisutdelningen och panelsamtalet finns på vår youtubekanal.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.