Tips: Webbinarier

Här samlar vi online-evenemang som vi tror kan vara intressanta för dig som jobbar med strategiskt klimatarbete i en kommun. Våra evenemang hittar du här.

Kommande

Tre frukostseminarier med Fossilbränslefria kommuner, 15 sep, 29 sep & 13 okt.

Webbinarium om att etablera publika snabbladdstationer längs större vägar, 22 sep. Arrangör: Trafikverket

Webbinarium om hur Sveriges kommuner kan bidra till ökat återbruk av byggvaror vid byggande, rivning och förvaltning,
5 oktober. Arrangör: IVL

Webbinarium om energigemenskaper, 7 oktober. Arrangör: BeBo

Grönt ljus 2030 – resultatkonferens för transportsektorns klimatmål, 12 oktober. Arrangör: Trafikverket

Kom igång med Mobility Management och nudging – för ett transporteffektivt samhälle, 21 oktober. Arrangör: Trivector

Inspelningar att kolla på i efterhand

Klimatseminariet 2021. Arrangör bla Östersunds kommun.

Wales vice klimatminister om motorvägsstopp av klimatskäl (naturvardsverket.se)

I väntan på Klimatforum. Kolla in Naturvårdsverkets kommande och tidigare webbinarier.

Viable Cities youtubekanal kan du bland annat se klimatfrukostar om medborgardialog och visualisering.

Ta trafikstrategin till nästa nivå (inledande webbinarium). Arrangör: Trivector

Föreläsningar från Elbilslandet Syd

Hållbart och aktivt resande för barn Arrangör: Klimatkommunerna

SMHIs seminarieserie om klimat.

2030-sekriteriatetets tidigare event finns inspelade.

Skånes Energiting, oktober 2020. Arrangörer: Energikontoret Skåne och Klimatsamverkan Skåne.

Jakten på plasten – slutseminarium, oktober 2020. Arrangörer: Uppsala, Eskilstuna, Linköping och Norrköpings kommuner.

Swedbank Robur Sustainability Summit, oktober 2020 (med bl.a.Klimatkommunernas ordförande Lennart Bondeson och Johan Kuylenstierna)

Gröna finanser – en lägesuppdatering för kommuner och regioner, oktober 2020. Arrangör: Klimatkommunerna

Klimatseminariet 2020, från 17 september. Arrangör: Jämtlands län, Östersunds kommun m.fl.

Negativa utsläpp – är det vägen till en klimatpositiv framtid?, november 2020. Arrangör: 2050

Almedalen 2022

Här är Klimatkommunernas tips på webbsända evenemang att hålla koll på under Almedalsveckan!

Söndagen 3 juli

Kopplingarna mellan klimat, fred och säkerhet UNDP Sverige, Dag Hammarskjöld Foundation

Måndagen 4 juli

Landet bygger staden – industriellt träbyggande bygger attraktiva livsmiljöer Smart Housing Småland, Föreningen Trästad Sverige

De stora utmaningarna – är EU en del av svaret? EU-kommissionens representation i Sverige

Vätgasens betydelse för den gröna omställningen Luleå tekniska universitet

Hur planerar vi för ytterligare elproduktion till havs? Havs- och vattenmyndigheten

Klimatdeklarationer som påverkar hur vi bygger Smart Housing Småland

Tisdagen 5 juli

Var får energiomställningen plats? Energiföretagen, Arenaenergi

Vilken kunskap och vilken demokrati behövs för en framgångsrik klimatomställning? Uppsala Universitet

EU:s klimatpaket – hjälp eller stjälp i den gröna omställningen? Region Norrbotten, North Sweden European Office

Vad vill politiken i energifrågorna? Energispektrum, Arenaenergi

Onsdagen 6 juli

Klimatförändringar på land och till havs – så blir ett friskt hav en del av lösningen Östersjödagarna, Uppsala universitet

Byggnaders klimatpåverkan – krav och möjligheter Stiftelsen Byggekologi

Vilken energipolitik behövs för framtiden? Energiföretagen, Arenaenergi

Havsvindkraft och dess betydelse för miljö och klimat Östersjödagarna, Uppsala universitet

Är partiernas klimatmål i linje med Parisavtalet? PwC

Mot 1,5°C. Hur kan nationell politik accelerera svenska kommuners klimatomställning? Aktuell Hållbarhet, WWF

Att bli drabbad av tillväxt – kommunens förändrade roll i skenet av norra Sveriges tillväxt Luleå kommun

Torsdagen 7 juli

Är stressade hjärnor det största klimathotet? Sustain Change, Social Venture Network

Event på plats där Klimatkommunernas ordförande Lennart Bondeson (KD) medverkar

Tisdagen 5 juli

Hur bygger vi bort bostadsbristen utan att bidra till klimatkrisen? K2A

Politikersamtal Återbruksscenen Loopfront, SWECO

Klimatsmarta materialval, klimatsmarta kommuner K2A

Onsdagen 6 juli

2030-pusslet – vilka bitar avgör och vem lägger vad inom transportsektorn? 030-sekretariatet

Extratips

Naturskyddsföreningen sänder live varje dag från Almedalen. För att för att bevaka och kommentera miljöpolitiken.

Viable Cities håller i ett event på plats tillsammans med IQ Samhällsbyggnad: Hur ställer vi om samhället till hållbara och attraktiva livsmiljöer för alla?

 

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.