Kaffekopp som ryker framför en laptop.

Tips: Event

Här samlar vi event som vi tror kan vara intressanta för dig som jobbar med strategiskt klimatarbete. Klimatkommunernas egna event hittar du här.

Kommande

19 april: Digitalt samverkansmöte för cirkulär kommunplast. Arrangör: Naturvårdsverket

22 april: Hyggesfritt – hur mycket och var? Arrangörer: Skogforsk, SLU & Skogsstyrelsen

25 april: Naturnära skogsbruk för bygg- och träbranschen. Arrangör: Plockhugget & Naturskyddsföreningen

6 maj: Klimatkonferens – Med sikte på klimatpositiva grannskap och stadsdelar. Arrangörer: IVL & LFM30

14 maj: Återbruk & cirkulärt byggande. Arrangör: Klimat 2030, Johanneberg Science Park

15-17 maj: Swedish Climate Symposium. Arrangör: SMHI

19 sep: Klimatseminariet 2024. Arrangör: Länsstyrelsen Jämtlands län, Region Jämtland Härjedalen, Östersunds kommun och LF Jämtland.

Inspelningar att kolla på i efterhand

Beteendeinsikter för minskad elanvändning. Arrangör: Nordic Behaviour Group
Se SMHIs event om IPCC-resultaten i ett svenskt perspektiv i efterhand.
Spana i Klimatkommunernas Youtube-kanal för tidigare webbfikor och webbinarium. 
Rapportlansering 2023. 29 mars.  Arrangör: Klimatpolitiska rådet
Lansering av Beteendepraktikan. 28 mars Arrangör: 2030-sekretariatet.
Att ställa krav på måltider för en levande planet – hur gör man? 28 mars. Arrangör: WWF m.fl.
Webbutbildning från Energimyndigheten om lokal energiomställning. För frågor om webbutbildningen, hör av er till olov.aslund@energimyndigheten.se
Wales vice klimatminister om motorvägsstopp av klimatskäl (naturvardsverket.se)
Viable Cities youtubekanal kan du bland annat se klimatfrukostar om medborgardialog och visualisering.
Föreläsningar från Elbilslandet Syd
Konferensen Grönt ljus – resultatkonferens för transportsektorns klimatmål. Arrangör: Trafikverket
SMHIs seminarieserie om klimat.
2030-sekriteriatetets tidigare event finns inspelade.
Jakten på plasten – slutseminarium, oktober 2020. Arrangörer: Uppsala, Eskilstuna, Linköping och Norrköpings kommuner.
Swedbank Robur Sustainability Summit, oktober 2020 (med bl.a.Klimatkommunernas ordförande Lennart Bondeson och Johan Kuylenstierna).

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.