Kaffekopp som ryker framför en laptop.

Tips: Event

Här samlar vi event som vi tror kan vara intressanta för dig som jobbar med strategiskt klimatarbete. Klimatkommunernas egna event hittar du här.

Kommande

BeBo & Belok resultatkonferens (om energieffektivisering i flerbostadshus och lokaler), 29 november. Arrangör: BeBo och BeLok.

Minskad varmvattenanvändning, 30 nov. Arrangör: Nordic Behaviour Group och Väsbyhem (om hur man kan minska på varmvattenanvändningen genom beteendeförändringar)

Hur kan vår informationsförmåga hjälpa oss att nå våra klimatmål?, 30 nov. Arrangör: Malmö Stad

Laddstationer för tunga transporter – Tips och råd till nya projektgenomförare, 6 dec. Arrangör: Energimyndigheten.

Smart sparande i kollektivtrafiken, 7 dec. arrangör: Trivector

European Viable Cities Day 2023, 8 dec, 13.00-15.00. Arrangör: Viable Cities

Medborgarråd för omställning, 12 dec. Arrangör: KTH

Att ta del av EU-finansiering för att bli en smart och klimatneutral stad, 14 dec. Arrangör: Bable Smart cities

Inspelningar att kolla på i efterhand

Beteendeinsikter för minskad elanvändning. Arrangör: Nordic Behaviour Group
Se SMHIs event om IPCC-resultaten i ett svenskt perspektiv i efterhand.
Spana i Klimatkommunernas Youtube-kanal för tidigare webbfikor och webbinarium. 
Rapportlansering 2023. 29 mars.  Arrangör: Klimatpolitiska rådet
Lansering av Beteendepraktikan. 28 mars Arrangör: 2030-sekretariatet.
Att ställa krav på måltider för en levande planet – hur gör man? 28 mars. Arrangör: WWF m.fl.
Webbutbildning från Energimyndigheten om lokal energiomställning. För frågor om webbutbildningen, hör av er till olov.aslund@energimyndigheten.se
Wales vice klimatminister om motorvägsstopp av klimatskäl (naturvardsverket.se)
Viable Cities youtubekanal kan du bland annat se klimatfrukostar om medborgardialog och visualisering.
Föreläsningar från Elbilslandet Syd
Konferensen Grönt ljus – resultatkonferens för transportsektorns klimatmål. Arrangör: Trafikverket
SMHIs seminarieserie om klimat.
2030-sekriteriatetets tidigare event finns inspelade.
Jakten på plasten – slutseminarium, oktober 2020. Arrangörer: Uppsala, Eskilstuna, Linköping och Norrköpings kommuner.
Swedbank Robur Sustainability Summit, oktober 2020 (med bl.a.Klimatkommunernas ordförande Lennart Bondeson och Johan Kuylenstierna).

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.