Tips: Webbinarier

Här samlar vi online-evenemang som vi tror kan vara intressanta för dig som jobbar med strategiskt klimatarbete i en kommun.

Webbinar om nära nollbyggnader och energiprestanda, 3 september. Arrangör: Boverket

Strategic Energy Planning in Urban Districts from a Policy Perspective, 8 september. Arrangör: Energy Cities

Viable Cities Transition Lab Forum 3 om medborgarengagemang och lokala klimatkontrakt, 16 och 17 sep. Arrangör: Viable Cities

Klimatseminariet 2020, 17 september. Arrangör: Jämtlands län, Östersunds kommun m.fl.

Uppsamlingsträff för nya kontaktpersoner i Klimatkommunerna (se mail/kalenderbokning), 18 september.

Framtidens elsystem, 21 september. Arrangör: Fossilfritt Sverige

Grönt ljus 2030 – resultatkonferens för klimatmålet, 22 september. Arrangör: Trafikverket

Tvärvetenskaplig metod i praktiken, 22 september. Arrangör: Mistra Urban Futures

Hållbar plastanvändning i kommunen, 23 september. Arrangör: Avfall Sverige och RUS

Klimatkommunernas webbfika med Frida Berry Eklund (Våra barns klimat), 24 september

Inspirationsseminarium om cirkulärt rivande och byggande, 28 september. Arrangör: Lunds kommun

Nätverksträff för kontaktpersoner i Klimatkommunerna (se mail/kalenderbokning), 29 september.

Klimatets effekter – en del i den översiktliga planeringen, 2 oktober. Arrangör: SKR (anmälningsavgift)

Gröna finanser – en lägesuppdatering för kommuner, 13 oktober. Arrangör: Klimatkommunerna

Nätverksträff för medlemmar i Klimatkommunerna (se mail/kalenderbokning), 3 november.

Nätverksträff för medlemmar i Klimatkommunerna (se mail/kalenderbokning), 25 november.

The Future of Thermal Grids, 25-26 november. Arrangör: Sustainable Business Hub i samarbete med Lunds kommun m.fl.

Nätverksträff för medlemmar i Klimatkommunerna (se mail/kalenderbokning), 15 december.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.