Tips: Event

Här samlar vi event som vi tror kan vara intressanta för dig som jobbar med strategiskt klimatarbete. Klimatkommunernas egna event hittar du här.

Kommande

Webbinarium: Nationella klimatmål för minskad biltrafik. Varför? Och hur?, 25 maj. Arrangör: Naturvårdsverket

Webbinarium: Kolkartor. 29 maj. Arrangör: SLU

Kunskapslunch: Vägen mot klimatneutral bebyggelse, 30 maj. Arrangör: Energimyndigheten

Så bygger vi ett transporteffektivt samhälle, 2 juni. Arrangör: Trivector

Mobilitetsnormen: vem betalar parkeringens kostnader?, 7 juni. Arrangör: Trafikutredningsbyrån

The Biochar Summit 2023, Internationell biokolskonferens, 12-15 juni. Arrangör: Helsingborg Stad mfl

Konferens med temat den gröna staden, 14-15 juni. Arrangör: Boverket och SLU (Regeringen har uppdragit åt Boverket och SLU att planera och genomföra en konferens med tema den gröna staden inom ramen för Sveriges ordförandeskap i EU. Möjlighet till digitalt deltagande. Viable Cities medverkar i programmet)

Rest till Bästs slutkonferens om biokol. 13-14 september, Malmö. Arrangör: Projektets 27 samarbetspartners.

Inspelningar att kolla på i efterhand

Spana i Klimatkommunernas Youtube-kanal för tidigare webbfikor och webbinarium. 
Rapportlansering 2023. 29 mars.  Arrangör: Klimatpolitiska rådet
Lansering av Beteendepraktikan. 28 mars Arrangör: 2030-sekretariatet.
Att ställa krav på måltider för en levande planet – hur gör man? 28 mars. Arrangör: WWF m.fl.
Webbutbildning från Energimyndigheten om lokal energiomställning. För frågor om webbutbildningen, hör av er till olov.aslund@energimyndigheten.se
Wales vice klimatminister om motorvägsstopp av klimatskäl (naturvardsverket.se)
Viable Cities youtubekanal kan du bland annat se klimatfrukostar om medborgardialog och visualisering.
Föreläsningar från Elbilslandet Syd
Konferensen Grönt ljus – resultatkonferens för transportsektorns klimatmål. Arrangör: Trafikverket
SMHIs seminarieserie om klimat.
2030-sekriteriatetets tidigare event finns inspelade.
Jakten på plasten – slutseminarium, oktober 2020. Arrangörer: Uppsala, Eskilstuna, Linköping och Norrköpings kommuner.
Swedbank Robur Sustainability Summit, oktober 2020 (med bl.a.Klimatkommunernas ordförande Lennart Bondeson och Johan Kuylenstierna).

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.