Två händer som håller varsitt tomtebloss som brinner.

Klimatkommunernas tiopunktslista

Klimatkommunernas tiopunktslista – handfasta tips till Sveriges kommuner

Sverige axlar rollen som föregångsland i omställningen, och kommunerna har en central roll i arbetet att bidra till att minska utsläppen. Medlemmarna i Klimatkommunerna har lång erfarenhet av framgångsrikt klimatarbete. Vi vet att det är möjligt att genomföra en mängd klimatåtgärder, som även ger positiva effekter på arbetsmiljö, hälsa och ekonomi. Nedan har vi valt ut tio steg Sveriges alla kommuner kan ta. De tio punkterna gäller utsläppen från kommunorganisationen, där rådigheten att minska utsläppen är som störst.

Lycka till!

/Klimatkommunernas styrelse, kansli och medlemmar

Senast ändrad: 2023-10-04 10:39
Blå elbil som laddas.

1. Ersätt fossila bränslen med förnybara drivmedel

Utsläpp från de fordon som kommunkoncernen äger och leasar minskas enkelt genom bränsle- och fordonsbyte. Börja med att se över vilka fordon som finns och vad de tankas med. Sätt upp ett mål om att fasa ut de fossila bränslena från kommunens verksamhet, och bilda en fordonsgrupp som tar fram en handlingsplan.

Tunnelbana som passerar perrongen.

2. Gör det lätt att resa rätt

Ta beslut om en resepolicy för klimatvänliga tjänsteresor, parallellt med att ni genomför åtgärder som går i linje med policyn. På så sätt blir det lätt för anställda att göra rätt. I resepolicyn rangordnas vilka färdsätt de anställda ska välja för olika typer av resor. Åtgärder som underlättar klimatvänligt resande enligt policyn kan exempelvis vara att inrätta en cykelpool, att erbjuda kollektivtrafikkort eller att se över pris och tillgång på parkeringsplatser.

Ballonger som flyger upp mot en blå och solig himmel.

3. Klimatväxla kommunens tjänsteresor

Inför ett system för klimatväxling av kommunens tjänsteresor för att premiera hållbara resval och uppmuntra lokala klimatåtgärder. När en politiker eller tjänsteperson reser med flyg eller egen bil i tjänsten, läggs en klimatväxlingsavgift på resans pris. Pengarna samlas i en fond som finansierar åtgärder för hållbart resande.

Mynt i en hög.

4. Styr pengarna rätt

Alltfler kommuner inkluderar finanserna i sitt klimatarbete genom att styra sina kapitalplaceringar bort från fonder och bolag med anknytning till fossilindustrin. Även i sin skuldförvaltning kan kommuner göra klimatnytta, genom att låna pengar till klimat- och miljöprojekt i gröna obligationer. Kommuner som satsar på hållbara finanser berättar att de får mycket positiv uppmärksamhet för sitt arbete och att de blir mer attraktiva för investerare.

Vindkraftverk på ett fält.

5. Ställ krav på förnybar el

Se till att kommunkoncernen bara köper och använder el från förnybara energikällor. Nästan alla medlemmar i Klimatkommunerna ställer krav på 100 procent förnybart när de upphandlar elavtal.

Solpaneler.

6. Sätt solceller på kommunens byggnader

Utnyttja kommunens tak för att tillverka närproducerad energi för bostäder och verksamheter. Många kommunala bostadsbolag satsar på lokal mikroproduktion av sol- och vindel, vilket uppskattas av hyresgästerna. Det är en konkret klimatåtgärd som syns tydligt och ofta leder till positiva möten och samtal.

Tegelbyggnad med balkonger.

7. Energieffektivisera och spara pengar

Genomför en kartläggning av kommunkoncernens fastighetsbestånd för att få koll på hur och var i varje byggnad energin förbrukas. Hur ska tvättmaskiner, lampor och utrustning användas för att så lite energi som möjligt förbrukas? Hur görs renoveringar för att energieffektivisera så mycket som möjligt? Att inventera nuläget och därefter genomföra åtgärder vid utbyte av maskiner och renoveringar kan ge stora besparingar, både på energi och ekonomi. Involveras hyresgästerna så att de förändrar hur de använder energi, görs ytterligare besparingar.

Kontorsmiljö i lagerliknande lokal.

8. Återbruka era möbler

Satsa på kvalitet vid upphandling och inköp. Då höjs ofta produkters livslängd och den totala konsumtionen minskar. Kommunens verksamheter gör dagligen val som kan bidra till ett resurseffektivt samhälle med fler cirkulära flöden. Ett enkelt sätt är att kommunens verksamheter byter möbler med varandra.

Frukt och bär mot ett vitt bord.

9. Satsa på maten

Mat står för en betydande del av människans klimatpåverkan och kommuner har som inköpare och utbildare en nyckelroll för att nå en hållbar livsmedelsproduktion, lokalt och globalt. Samarbete och kommunikation är ledord. Med en öppen och tydlig dialog mellan måltidspersonal, pedagoger och matgäster skapas engagemang och inflytande. På så sätt går det lättare att minska matsvinnet, laga mer mat från grunden, laga mer vegetariskt och servera salladsbord i säsong. Vilket i sin tur ger ekonomiskt utrymme att upphandla och köpa in mer ekologiska råvaror och att när kött serveras, så är det svenskt och ekologiskt.

Kvinna som blickar mot solnedgången.

10. Ta hjälp av barnen

Klimatoro och omställning till ett hållbart samhälle rankas högt av barn och unga när de listar vår tids största utmaningar – hur ska deras värld se ut i framtiden? Se till att fånga upp barnens idéer på hur kommunen kan utvecklas genom forum där barns synpunkter fångas upp. Ett av skolans viktigaste uppdrag är att ge elever redskap att själva kunna leva och arbeta på ett hållbart sätt. Det finns en mängd tips och material som hjälper lärare att lyfta hållbar utveckling i just deras ämne.

Tiopunktslistan presenteras på konferensen Lätt för kommunerna att göra rätt:

 

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.