Skolgård med mycket människor som cyklar leker odlar, hälsar på varandra.

Skolgård

Det är morgon och dags för barnen att ta sig till skolan. Av ren vana hoppar ni in i bilen. Det känns snabbt och tryggt. Men kanske skulle ditt barn kunna gå eller cykla till skolan i stället? 

Med eller utan en vuxen i säll­skap. Längs skolvägen träffar barnen varandra. De pratar, får frisk luft, motion och kanske stannar till och klappar en katt. Så lämna bilen hemma i morgon. Du bidrar inte bara till en säkrare trafikmiljö vid ditt barns skola. Du ger ditt barn bättre hälsa och förutsättningar för bättre skolresultat. När barn känner att de själva kan ta sig runt i närområdet ökar deras självförtroende. Och tänk så mycket plats som idag används till parkeringar vid skolan och som istället skulle kunna bli en del av skolgården.

Fakta om barns väg till skolan

Att ta bilen till lämning och hämtning på skolan har för många blivit norm. Men så har det inte alltid varit. På 70-talet gick och cyklade nästan alla barn till och från skolan. Det finns många olika argument till varför man idag väljer bilen framför andra sätt att ta sig till skolan. Samtidigt baseras många argument på andra faktorer än fakta.

Normer om att skjutsa

“Det känns osäkert på grund av alla bilar”
Bilismen tar mycket plats i våra samhällen. Som förälder är det lätt att oroa sig och se risker med att låta barnen vistas ensamma i trafiken. Samtidigt har antalet barn som dödas som fotgängare eller cyklister minskat med 90 procent sedan 1950-talet.

“Yngre barn har inte förmågan att vistas själva i trafiken”
Tidigare var rekommendationen att barn under 12 år inte skulle cykla på egen hand. Idag visar forskning att det snarare än barnets ålder är trafikmiljöns komplexitet och barnets trafikvana som bör styra om barn cyklar själva el­ler inte. Det finns även studier som visar att dagens föräldrar anser att deras barn är mer sårbara än de själva var i samma ålder.

“Mitt barn hamnar utanför om vi inte åker bil”
Om bilskjutsande är norm där du bor så kan det finnas en rädsla för att barn som tar sig till skolan på annat sätt står ut från mängden, har svårt att få med sig cykeln från skolan om de ska hitta på saker med kompisar eller till och med att de blir retade och inte kommer in i gemenskapen. Men detta kan ändras. Gå ihop med andra föräldrar och gör gemensam sak av att lämna bilen hemma. Kanske kan ni även turas om att följa era mindre barn till skolan – då frigör ni mer tid och minskar vardagsstressen.

“Jag ska ju ändå till jobbet så jag lämnar barnen på vägen”
Föräldrar tycker ofta att det är praktiskt att lämna barnen med bil när de ändå är på väg till jobbet. Även skjutsning till fritidsaktiviteter upplevs ofta som det mest bekväma för familjen —särskilt om skola och aktiviteter placeras på ett sätt som är svåråtkomligt på andra sätt än med bil. Men om du ändå väljer att lämna bilen hemma kommer barnen tidigare kunna ta sig själva till både skola och aktiviteter. Du bidrar även till att skapa beteenden som dina barn fortsätter med som vuxna – dvs väljer promenader, cykel och kollektivtrafik framför bilen.

Såhär kan en skolgård se ut:

Skolgård med mycket asfalt och en trafikerad gata. Föräldrar lämnar sin barn till skolan.

Tänk om skolgården istället såg ut såhär:

Skolgård med mycket människor som cyklar leker odlar, hälsar på varandra.

Fördelar med att gå och cykla till skolan

“Att gå och cykla till skolan är bra för mitt barns hälsa”
Barn som går och cyklar får bättre kondition, starkare fysik och mår bättre mentalt. Färre bilar minskar trafikbul­ler som gör oss trötta och försämrar koncentrationen. Hälsovinsterna av att gå och cykla uppväger tydligt riskerna för att råka ut för en olycka. De barn som går eller cyklar till skolan rör sig mer under resten av dagen än de som

skjutsas. Fysiskt aktiva ungdomar är mer benägna att anamma ett hälsosamt beteende och undvika tobak, alkohol och droger. Ökat bilresande, och därmed minskat aktivt resande, kopplas ihop med den ökning av psykisk ohälsa vi ser bland barn och unga idag.

“Att starta dagen med en promenad eller cykeltur bidrar till bättre skolresultat”
Barn som rör på sig blir piggare, får lättare att lära sig och koncentrera sig. De har även lättare att koppla av på kvällen vilket ger bättre sömn och återhämtning. Barn som skjutsas är tröttare under hela skoldagen.

“När mitt barn lär sig att ta sig fram i närområdet ökar självförtroendet och säkerheten”
Att som barn få möjlighet att gå eller cykla till skolan – gärna tillsammans med andra – bidrar till att de blir mer soci­ala och upplever sig mer självständiga. De lär sig även mer om hur man rör sig i trafiken, om sin närmiljö och kan tidi­gare få självförtroende att ta sig även till aktiviteter och vänner.

“Tillsammans gör vi det vi kan för att minska vår påverkan på miljön- och klimatet”
Vi behöver alla göra det vi kan för att minska de klimat- och miljöskadliga utsläppen. Att lämna bilen hemma är ett viktigt steg som kan inspirera andra att göra detsamma.

Faktalänkar

Hållbart och aktivt resande för barn
För liv och rörelse: Låt gå broschyr
Fakta | Fysisk aktivitet – Generation Pep

Senast ändrad: 2023-10-10 12:44

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.