Bil- och cykelväg full med människor som cyklar, går, hälsar på varandra och barn som leker. I bakgrunden färggranna hus.

Gata i stan

Vi är ofta i rörelse. Mellan hemmet och jobbet. Mellan skola och besök hos vänner. Mellan handling och aktivi­teter. Och ofta tar vi bilen – även när vi ska ta oss korta sträckor. Faktum är att hälften av alla bilresor i Sveri­ge är under fem kilometer.

Tänk dig att du istället för att hoppa in i bilen tar en promenad till närmaste mataffär, en cykeltur med barnen till skolan eller bussen till jobbet. Se framför dig hur gatorna inte längre är fulla med bilar som rusar hit och dit. Istället rör sig människor i en lugnare takt, vinkar och hejar på varandra längs vägen. Var du än går eller cyklar finns det breda trottoarer och cykelvägar som gör resan säker och bekväm. Smalare bilvägar och färre parkeringar har gett utrymme till mötesplatser och grönska utanför matbutiken. Du kan höra fågelsången och du kanske möter bekanta längs vägen. Luften är friskare och du känner dig piggare.

Att vi är många som väljer bilen istället för att gå, cykla eller åka kollektivt beror framförallt på att vi är vana vid det. Men vanor kan ändras – och det blir lättare ju fler vi är som gör det. Vi agerar även utifrån normer och vad som uppfattas som praktiskt. Ibland är kanske bilen det bästa valet – men inte alltid.

Några av de vanligaste argumenten för varför man väljer bilen korta sträckor

“Det spelar ingen större roll för miljön och klimatet. Jag ska ju ändå bara åka så kort bit”
Varannan bilresa i Sverige är under 5 kilometer. Och dessa första fem kilometrarna är de smutsigaste kilometrarna eftersom bensinförbrukningen och koldioxidutsläppen är ca 35 procent högre (en kall motor kräver ”fetare” bräns­leblandning).

“Det är ett säkert sätt att transportera sig”
Det är sant att antalet olyckor i trafiken blir allt lägre. Samtidigt bidrar trafikens utsläpp till andra risker för folk­hälsan så som bland annat hjärt- och kärlsjukdomar, nedsatt andningskapacitet, astmatiska problem, allergianfall, luftvägssjukdomar m.m.

“Det är bökigt och tidskrävande att ta sig fram på annat sätt”
Bilen är en central del av dagens samhällsbygge och ibland är det både smidigare och mer tidseffektivt att välja bilen. Å andra sidan slipper du köer, sänker kostnader och får en bättre hälsa om du väljer andra sätt att resa än med bil. Det är dessutom relativt snabbt, enkelt och billigt att omvandla bilkörfält samt infarter och gator i tätorter till gång- och cykelbanor, kollektivtrafikkörfält och mer grönområden, men då måste också efterfrågan finnas.

Såhär kan en gata i stan se ut:

Bilväg med avgaser och cyklister som cyklar bakom bilarna. Några människor på trottoaren i bakgrunden framför färggranna hus.

Tänk om den såg ut såhär istället:

Bil- och cykelväg full med människor som cyklar, går, hälsar på varandra och barn som leker. I bakgrunden färggranna hus.

Faktalänkar

Omvandling av trafikleder och stadsdelar för minskad klimatpåverkan (naturvardsverket.se)

Forskning.se: Att välja bilen handlar mer om vana än var vi bor

Senast ändrad: 2023-10-10 12:50

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.