Bostadsområde

Bor du i ett område med flerbostadshus? Kanske delar ni tvättstuga och soprum men varför inte dela fler ut­rymmen på ytor som idag består av parkeringar?

Tänk dig att ni ersätter delar av era parkeringar med en skön gräsmatta för picknick och lek. Gemensamma odlingslotter och grillplatser för umgänge med grannarna. En verkstad där ni kan dela verktyg, reparera cyk­lar och återbruka. En byteslokal där kläder, böcker och inredning kan finna nya hem. För närhet till natur, ge­mensamma mötesplatser och trygghet är viktigt för att vi ska trivas och må bra.

Kanske tänker du att det låter lockande, men att parkeringarna ju behövs för bilarna. Faktum är att det finns mer parkeringsyta än bostadsyta i Sverige (3-5 parkeringsplatser per bil) och att privatägda bilar står still över 96 % av tiden. Ett onödigt användande av gemensamma ytor kan man tycka. Många parkeringsplatser står dessutom idag inför behov av renovering. Tänk om vi kunde passa på att använda vissa av dessa parke­ringar till annat än att förvara bilar och istället designa hemmamiljöer som vi människor trivs i. Vad skulle du använda de tomma parkeringsplatserna i ditt bostadsområde till?

Argument för att bygga annorlunda

Man pratar ofta om att det är brist på bostäder, brist på mark och brist på grönytor. Men det går att använda den mark som finns på sätt som är bättre för både människor och miljö.

Grönt är skönt
Det är bostadsbrist i många av Sveriges kommuner idag, och det är även brist på mark att bygga nya bostäder på. Därför används ofta grönområden till nya bostäder. Men samtidigt som vi vinner bostäder förlorar vi värden som gröna ytor erbjuder så som platser för rekreation, miljöer för växter och djur att trivas i, svalka under heta sommar­dagar, mjuka ytor som kan hantera regn och snö och trafiksäkerhetsriskerna som kommer med att många bilar, bo­städer och barn ska samsas på en liten yta.

Bygg för framtiden
Ca 60 procent av Sveriges bostadsbestånd byggdes under 1950 – 1990 talen då bilen var styrande i samhällsbyg­get. Idag ser vi dock konsekvenserna av ökad biltrafik. Klimatförändringar, trängsel, buller, avgaser och säkerhets­risker är några av dessa. Att bygga bostäder på gamla parkeringar istället för i grönområden är en win-win-win för människor, miljö och plånbok. Och genom att använda befintlig infrastruktur och ha färre dyra parkeringslösningar är det möjligt att sänka kostnaden för nyproduktion med ca 15 procent.

Parkeringar – en dyr affär för alla
Det är väldigt sällan som parkeringsavgiften motsvarar den verkliga kostnaden för anläggning, drift, underhåll och markvärde. Det är istället de boende som står för notan genom höjda boendekostnader – dvs alla boende i bostads­rätter och hyresrätter betalar för parkeringen, oavsett om man har bil eller inte. Om man istället skulle ta ut den faktiska kostnaden för parkeringarna skulle säkerligen många parkeringar försvinna och kunna ersättas med annat.

Såhär kan ett bostadsområde se ut:

Bostadsområde med en stor parkering och en garagelänga. Flera bilar och en liten lekplats på asfalten.

Tänk om det såg ut såhär istället:

 

Faktalänkar

Forskning.se: Miljöer som får oss att må bra

Trivector: Rikare grannskap rapport

Senast ändrad: 2024-01-15 1:41

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.