Nyhetsbrev december med julkrönika

Jullovet väntar kring hörnet, och vi avrundar ännu ett år på distans med att konstatera att det  förvisso var ett bra tag sedan vi sågs på riktigt,  men också att många av oss som arbetar med omställning som gemensamt syfte känner att vi på sätt och vis kommit närmare varandra i vardagen. Steget till att mötas, spåna idéer och agera tillsammans är kortare än någonsin – även om mötena sker i rutan. Med det engagemang och den kraft vi ser hos våra tjänstepersoner och politiker i medlemskommunerna är det, som alltid, en sann glädje att summera året som gått i Klimatkommunerna!

I år har vi, efter ett och ett halvt års arbete, överlämnat ett förslag till nationell nivå för att påtala vikten av kommunernas engagemang i klimatomställningen och hur detta kan stärkas. Utan ett seriöst, enträget och engagerat klimatarbete i Sveriges kommuner når vi inte heller våra nationella klimatmål. Förslaget, som vi valt att kalla Inkludera alla kommuner i Sveriges klimatarbete genom ett klimatavtal, är ett underlag till vidare utredning och lyfter behovet av att skapa en röd tråd i klimatarbetet mellan lokal, regional och nationell nivå.  Vi ser fram emot en god dialog om förslaget och om andra möjligheter som kan stärka kommuners och regioners klimatarbete!

I år har vi också lanserat vårt nya inspirations- och kunskapsmaterial Klimatkommunernas 13 uppgifter. Materialet är fullt med goda exempel från våra medlemskommuner. Vi vill hjälpa kommunpolitiker och tjänstepersoner som har en drivande roll i den lokala omställningen att hitta samsyn om hur omställningen kan se ut lokalt, vilka fördelar den kan föra med sig för hälsan hos medborgarna, det lokala näringslivet, trivseln och mer därtill. Ett fördjupat samarbete med Viable Cities har bland annat möjliggjort framtagandet av materialet. Detta är vi mycket glada för!

Vi fortsätter att växa som förening, och är nu 42 medlemmar. Kalmar och Strängnäs, som tillkommit under året, bidrar med nya erfarenheter och perspektiv. För dig som är nyfiken på vad ett medlemskap skulle kunna ge din kommun kan vi tipsa om infoträffen den 13 januari. På vår hemsida hittar du som vanligt vår kunskapsbank och dokumentation från webbinarier, remissvar, debattartiklar m.m.

Hela sammanfattningen av Klimatkommunernas verksamhet kommer i januari, till dess nöjer vi oss med att tacka alla våra medlemmar, samarbetspartners och följare för ett aktivt klimatår!

God jul och ett gott nytt år!

Hälsar Maria, Filippa, Erika och Julia på kansliet

Läs hela nyhetsbrevet här.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.