God jul! Decembernyheter och årskrönika

December månads nyhetsbrev hittar du här

Ännu ett år där lokalt klimatarbete tar viktiga kliv i rätt riktning. Det är alltid en glädje att summera ett år i Klimatkommunerna, men detta år känns speciellt. Under omständigheter utöver de vanliga har kommuner och regioner hittat nya lösningar, prioriterat resurser och vidtagit åtgärder. Klimatarbetet har inte stannat av, snarare tvärtom.

2020 växte vi som förening. Nu är vi 40 medlemmar. Hurra! Mora, Tyresö och Järfälla, som är de tre som tillkommit under året, bidrar med nya erfarenheter och perspektiv.

Varje år förstärker vi verksamheten med att, i projektform, djupdyka i områden som medlemmarna tycker att de vill veta mer om. Under 2020 har det varit parkering och kolsänkor som står i fokus. Extra roligt är att vi i båda projekten har hittat nya samarbetspartners. I projektet KomPark, som leds av IVL, arbetar vi fram ett kunskapsunderlag om hur kommuner kan styra med parkering samtidigt som vi lyfter vilka hinder som finns i lagstiftningen. I Sänk kolet! där vi bland annat samarbetar med SLU, ska vi ta fram en webbaserad guide för kommuner som vill maximera sina kolsänkor.

Som sagt, lokala klimatframsteg görs dagligen. För att hylla goda idéer startade vi för ett par år sedan upp tävlingen Steget före. I år var temat för tävlingen Bästa åtgärd för att få fler att cykla eller åka kollektivt. Juryn utsåg Lunds kommun till vinnare med sitt bidrag Den fräscha cykeln. Lund har genom central fordonssamordning lyckats jämställa transportslagen. Ambitionen att transportsättet ska, oavsett fordonstyp eller lösning, fungera när en anställd behöver det, är lika självklar som innovativ.

Redan innan den digitala revolution som arbete på distans under året lett till satte vi igång med webbfikor. Under året har vi bjudit in till 7 webbfikor med gäster från bla Svenska Cykelstäder, Våra Barns Klimat och SGBC. Våra webbfikor är en halvtimmas eftermiddagsfika där deltagarna får lyssna på en intressant gäst och ställa frågor. Kolla in dem på vår youtubekanal om du missat någon. Där ligger alla inspelade.

På vår youtube ligger även inspelningar från webbinarier och träffar vi bjudit in till under året. Du hittar Lägesuppdatering om gröna finansernätverksträff från Botkyrka och Hållbart och aktivt resande för barn. Och annat smått och gott.

Årets klimatläge, där vi jämför medlemmarna inom 12 områden, visade nya framsteg. Bland annat visar den att 16 av våra medlemmar har minskat sina utsläpp med mer än 40 % och att 23 av våra medlemmar har ett aktivt samarbete med näringslivet. På vår hemsida presenteras våra medlemmar utifrån vilka klimatmärken de har och hur de uppnått dem.

Vårt syfte är att på olika sätt stärka lokalt klimatarbete. En viktig del av det är samverkan med nationell nivå och att delta i utredningar och utvecklingsarbete. Under året har vi haft dialog med pågående utredningar och svarat på remisser. Men vi har också satt igång ett initiativ för hur nationell nivå kan säkerställa att fler kommuner inkluderas i klimatarbetet. Vi påtalar att det behövs ett ökat samarbete och en röd tråd mellan lokal och nationell nivå. Vi ser fram emot att fortsätta med det under 2021.

Ett stort tack för 2020 skickar vi till våra kontaktpersoner och kontaktpolitiker hos våra medlemmar. Vår fantastiska styrelse. Alla som vi har samarbetat och haft kontakt med under året. Från oss två till er alla: En riktigt god jul!

/Filippa och Maria på kansliet

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.