Uggla som tittar rakt in i kameran.

Remissvar

Klimatkommunernas remissvar:

2024

Livsmedelsberedskap för en ny tid (SOU 20248)
Klimatkommunernas remissvar

Trafikverkets inriktningsunderlag för infrastrukturplaneringen, perioden 2026–2037 (LI2023/03919)
Klimatkommunernas remissyttrande

2023

Värdet av vinden – Kompensation, incitament och planering för hållbar fortsatt utbyggnad av vindkraften (SOU 2023:18)
Klimatkommunernas remissvar

Klimatkommunerna svarar på remiss om sänkt reduktionsplikt
Vi svarar genom vårt medlemskap i 2030-sekretariatet

Klimat- och Näringslivsdepartementets promemoria Sänkning av reduktionsplikten för bensin och diesel
Klimatkommunernas remissvar

Cirkulär hantering av textil och textilavfall (Regeringen)
Klimatkommunernas remissvar om Cirkulär hantering av textil och textilavfall

2022

Lokal och regional klimatomställning – Underlag inför klimatpolitisk handlingsplan 2023
Klimatkommunernas remissvar

Näringslivets klimatomställning Tillväxtanalys PM 2022:10
Klimatkommunernas remissvar

Rätt för klimatet SOU 2022:21 
Klimatkommunernas remissvar

Sveriges globala klimatavtryck, SOU 2022:15
Klimatkommunernas remissvar

Trafikverkets förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022–2033
Klimatkommunernas yttrande

Rena och höginblandade biodrivmedel inkluderas i reduktionsplikten
Klimatkommunernas remissvar

Skattelättnad för arbetsresor – ett enklare och färdmedelsneutralt regelverk
Klimatkommunernas remissvar

En skyldighet att beakta vissa samhällsintressen vid offentlig upphandling, DS 2021:31
Klimatkommunernas remissvar

Trafikanalys rapport: 2022:14 Förslag som leder till transportsektorns klimatomställning– redovisning av regeringsuppdraget att ta fram underlag inom transportområdet inför den kommande klimatpolitiska handlingsplanen
Klimatkommunernas remissvar

Nationell plan för transportinfrastruktur
Klimatkommunernas remissvar

2021

Förslag på ändring av EU-förordning om normer för koldioxidutsläpp för nya personbilar och nya lätta fordon
Klimatkommunernas svar på regeringens remiss

SOU Stärkt planering för en hållbar utveckling
Klimatkommunernas remissvar Stärkt planering för en hållbar utveckling

En rättssäker vindkraftsprövning (SOU 2021:53)
Klimatkommunernas remissvar

En klimatanpassad miljöbalk för samtiden och framtiden, SOU 2021:21
Klimatkommunernas remissvar

Förbud mot prospektering och nyexploatering av kol, olja och fossilgas, Ds 2021:20
Klimatkommunernas yttrande

Genomförande av ändringar i direktivet om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster, 2021/22:TU14
Klimatkommunernas remissvar

Motorfordonspooler – på väg mot ökad delning av motorfordon (SOU 2020:22)
Klimatkommunernas svar på betänkandet Motorfordonspooler – på väg mot ökad delning av motorfordon

Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen
Klimatkommunernas yttrande över Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2022 – 2033 och 2022 – 2037

Ytterligare stimulanser på hyberområdet: En ny skattereduktion för reparationer och skattefri uthyrning av personliga tillgångar (Fi2021/01820)
Klimatkommunernas remissvar om ytterligare stimulanser på hyberområdet 

Konsekvenser av ändrade kravnivåer för laddinfrastruktur (Boverkets rapport 2020:18)
Klimatkommunernas svar på rapporten Konsekvenser av ändrade kravnivåer för laddinfrastruktur

2020

Konsekvenser av ändrade kravnivåer för laddinfrastruktur (Boverkets rapport 2020:18)
Klimatkommunernas svar på rapporten Konsekvenser av ändrade kravnivåer för laddinfrastruktur

Ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik (SOU 2020:25)
Klimatkommunernas svar på betänkandet Ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik

Vägen till en klimatpositiv framtid (SOU 2020:4)
Klimatkommunernas svar på betänkandet Vägen till en klimatpositiv framtid

Mer biogas! För ett hållbart samhälle (SOU 2019:63)
Klimatkommunernas svar på betänkandet Mer biogas! För ett hållbart samhälle

2019

Skattelättnad för arbetsresor – En avståndsbaserad och färdmedelsneutral skattereduktion för längre arbetsresor (SOU 2019:36)
Klimatkommunernas svar på betänkandet Skattelättnad för arbetsresor 

2018

Att främja gröna obligationer
Klimatkommunernas yttande till utredningen Att främja gröna obligationer

Ändring av direktiv (2009/33/EU) om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon
Klimatkommunernas yttrande – Ändring av direktiv (2009 33 EU) om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon 

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.