.

Finalister utsedda i Steget Före

För att Sverige ska klara klimatomställningen har arbetet i landets kommuner och regioner avgörande betydelse. Med det nyinstiftade priset Steget före vill Klimatkommunerna lyfta och sprida goda exempel. 

Priset instiftas i samband med Klimatkommunernas tioårsjubileum 2018 och delas ut vid Klimatkommunernas årsmöte i Växjö den 12 april. En namnkunnig jury med bred klimatkompetens har valt ut tre finalister.
-Vi vill med priset lyfta och uppmärksamma de viktiga klimatinsatser som görs runt om i landets kommuner och regioner, berättar Karin Thomasson, ordförande i Klimatkommunernas styrelse och jurymedlem.

Den första omgången av tävlingen riktar sig till kommunala bolag eftersom de har en särskilt viktig roll.
-Många kommunala bolag har ambitiösa klimatmål och arbetar strategiskt med att minska utsläppen. Deras klimatarbete har stor betydelse, både för kommuninvånare och för att driva utvecklingen framåt, säger Nina Ekelund, Generalsekreterare för Hagainitiativet och jurymedlem.

Årets finalister är Futurum Fastigheter i Örebro med sin systematiska insats ”Samarbete för att förbättra klimatet”, Tekniska verken i Linköping som utvecklat ett nytt sätt att ta tillvara spillvärme genom ”Förvärmning av ventilation med fjärrkylaretur” och Uppsalahem med projektet ”Klimaträtt” där de boende minskat sin klimatpåverkan med stöd av flera olika aktörer.
-Förutom dessa tre fanns det flera andra bra initiativ. Det är hoppfullt att så många kommunala bolag arbetar strategiskt med klimatfrågan. Det bidrar till att minska riskerna i framtiden, och gör arbetet med klimatanpassning enklare att genomföra, säger Pär Holmgren, naturskadespecialist, Länsförsäkringar AB och jurymedlem.

 

Klimaträtt

Bolag: Uppsalahem

 

Går det att minska klimatavtrycket i vardagen utan att uppleva det som en uppoffring? Den frågan ställde sig det kommunala bostadsbolaget Uppsalahem och startade pilotprojektet Klimaträtt. I mars 2015 bjöds hyresgästerna i Uppsalahems Svanenmärkta hyreshus Frodeparken in till att under ett halvår få kunskap, inspiration och praktiska verktyg för att minska sitt personliga klimatavtryck.

Genom den unika Klimaträttappen kunde deltagarna mäta sin klimatpåverkan inom mat, transporter, boende och övrig konsumtion. Syftet med appen var att ge återkoppling på det personliga klimatavtrycket och underlätta till att göra mer klimaträtta val.

Projektet resulterade i att aktiva deltagare på bara ett halvår och utan stora uppoffringar minskade sina utsläpp med 31 procent inom boende, transport och mat. Projektet visar att klimatsmart boende och medvetna val i vardagen har stor effekt på klimatavtrycket. Genom att bygga med höga miljökrav och samtidigt underlätta för hyresgäster att leva mer hållbart har Uppsalahem visat att det finns stor potential att bidra till ett mer hållbart samhälle.

Koldioxidminskning

Projektet Klimaträtt har bidragit till att deltagarna i projektet har minskat sitt klimatavtryck med 31 procent, motsvarande 1,6 ton/person och år.  

 

Samarbete för att förbättra klimatet

Bolag: Futurum Fastigheter i Örebro AB

 

Det kommunala fastighetsbolaget Futurum fastigheter i Örebro har genom strategiska beslut och ökat samarbete mellan ägare, tillsynsmyndigheter, projektavdelning, förvaltning och leverantörer gått från hög klimatbelastning och eftersatt underhåll till att 99,2% av energin i bolagets fastigheter är CO2-neutral. Redan när Futurum bildades 2012, beslutades att sätta klimat, miljö och energi högt på agendan.

I grunden finns en stark vision ”Miljöer värdiga våra barn” och en klimatstrategi som Örebro kommun tagit fram och som omvandlats till bolagets klimatmål. Det har varit avgörande för bolaget att omvandlat ägarkraven till egna mål och låtit dem ta plats i organisationen. Det har lett till engagemang, inspiration och utrymme för att hitta bolagets egen väg mot målen.

Det unika och innovativa med satsningen på klimat och energi sammanfattar bolaget med två ord. Det första är – beslutsamhet. Det andra är – samarbete.

Det har lett till bland annat:

• Minskad energianvändning med 7,0 GWh sedan 2012.
• Äger tre solcellsanläggningar.
• Bidrar till att 100 GWh ny vindkraftsel tillförs marknaden.
• Underhålls- och nybyggnadsprojekt certifieras mot Miljöbyggnad Silver.
• Hög takt i upprustning av energikrävande tekniska installationer genom delad investering med Örebro kommun.

Koldioxidminskning

Totalt 5 730 ton, varav 671 ton till följd av energieffektivisering, resterande 5 059 ton till följd av att bolaget köper/producerar förnybar energi.

 

 

Förvärmning av ventilation med fjärrkylaretur

Bolag: Tekniska verken i Linköping AB

Ett nytt tekniskt system för att återvinna lågvärdig värme från serverhallar har börjat användas på Linköpings universitet. Genom tekniken kan energin som tidigare inte har nyttjats värma universitetets lokaler.

Det hela började med idén om att ventilationsluften skulle kunna värmas upp med den lågvärdiga spillvärmen från serverhallarna, något som inte tidigare varit möjligt.

– Vi levererar fjärrkyla till serverhallar för att kyla ned datormaskinerna. När de kyls ned så alstras det värme som transporteras bort via fjärrkylanätet. Värmen är ungefär 15-16 grader. Därför började vi titta på vilka möjligheter som fanns att nyttja den värmen istället för att kyla bort den i kyltorn som vi gjort tidigare, berättar Emil Berggren som är utvecklingsingenjör på Tekniska verken.

Det är unikt att man använder fjärrkylenätet på det här sättet och att man transporterar värmen över en relativt lång sträcka från att den alstras till att den nyttjas. Den befintliga infrastrukturen har kunnat användas och tekniken som används är passiv vilket innebär att det inte finns någon värmepump inkopplad.

Lösningen fungerar genom att luften in till universitetets lokaler förvärms när utomhustemperaturen är cirka 6°C eller lägre. Återvinningen sker genom att man tar tillvara på den lågvärdiga returvärmen från fjärrkylsystemet och använder den till att värma upp universitetets lokaler via ventilationssystemet med mycket lite elanvändning.

Koldioxidminskning
Sammantaget bidrar det till att energianvändningen och koldioxidutsläppen minskar med 144 ton koldioxid per år.

 

Läs mer om Steget före

 

 


Faktaansvarig:    
Ändrad: 2018-04-10

.