Klimatkommunernas webbfika

Klimatkommunernas webbfika är en halvtimme via Skype med en intressant gäst.

Klimatkommunernas youtubekanal kan inspelningar från webbfikan ses i efterhand.

Tidigare gäster ser du här nedanför.

Tidigare gäster

Anna Tibbelin 28 februari 2019

Vår första webbfika gästades vi av Anna Tibbelin, från Kommunförbundet Skåne. Anna berättade om hur tio skånska kommuner under tre års tid har arbetat för att bli mer fossilbränslefria. Läs mer

Jakob Lagercrantz, 28 mars 2019

Palmolja, bioflygbränslen, elfordonens miljöpåverkan – utvecklingen går rekordsnabbt. Hur skall man lägga
strategin? Jakob Lagercrantz, el- och drivmedelsexpert på 2030-sekretariatet, besökte oss för att reda ut begreppen.

Anna Hilding, 2 maj 2019

Under två års tid har Uppsala kommun tillsammans med ett antal andra stora aktörer arbetat med sin plastanvändning i syfte att minska klimatpåverkan.  Anna Hilding, projektledare för Rätt plast på rätt plats – Klimateffektiv plastupphandling, kom och pratade plast med oss.

Åsa Callmer, 4 juni 2019

Hur kan vi tänka om kring vad vi köper och vad som är tillräckligt för ett bra liv i ett samhälle som det svenska, där vår konsumtion måste minska? Åsa Callmer är doktorand på KTH och hennes forskning rör sig runt temat tillräcklighet. Åsa har undersökt olika vägar till minskad konsumtion på individuell nivå och hur planering och policy kan bidra.

Lars Holmquist, 22 augusti 2019

Lars Holmquist från Göteborgs Energi berättar om varför regeringens förslag om höjd kraftvärmeskatt kommer att innebära att Göteborg Energi orsakar större utsläpp av koldioxid samtidigt som staten får in mindre skatteintäkter.

Fredrik Holm, 26 september 2019

Vänd pyramiden i trafikplaneringen så att fotgängaren kommer i första rummet. Det ger de bästa förutsättningarna för en hållbar mobilitet. Det är huvudbudskapet i Gröna Bilisters nya bok, skriven av miljöskribenten Fredrik Holm.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.