Åmål

Vi har tagit beslut om att bli en klimatneutral kommun (det geografiska området kommunen)

Kommunen har antagit och undertecknat ”Klimatstrategi för Västra Götaland”. Målet är att regionen ska vara fossiloberoende 2030.

Läs mer om Åmåls klimatarbete.

Vi har minskat våra utsläpp inom det geografiska området med minst 40 procent sedan 1990

Vi har minskat utsläppen med 54 % sedan 1990.

Utsläppen redovisas här enligt den internationella standarden för kommuner ”Common Reporting Framework” utvecklad av Global Covenant of Mayors. Alla växthusgaser omfattas. Till Scope 1 hämtas data från Nationella emissionsdatabasen SMED (CO2ekv) men utsläpp från lokal el- och fjärrvärmeproduktion tas bort. Istället beräknas i Scope 2 utsläppen från el- och fjärrvärmeanvändningen. Data till Scope 2 (el- och fjärrvärmeanvändning i MWh) hämtas från SCB Kommunala och regionala energibalanser (KRE). Elanvändningen multipliceras med emissionsfaktorn (kg CO2e/MWh) för svensk elproduktion (data från SCB). Reservation för sekretess i KRE-databasen. Emissionsfaktorer från Naturvårdsverket. Inga påslag för uppströms- eller nedströmsutsläpp.

Vi producerar egen förnybar el

Solpaneler finns på fyra av kommunala bostadsbolaget ÅKAB:s anläggningar, vilket motsvarar en effekt på 230 kWh. Vi samlar även in matavfall och omvandlar det till biogas.

Vi följer upp klimatpåverkan från livsmedelsinköpen.

Ja, kommunen mäter matsvinn dagligen och har ett mål om max 45 g/portion. Klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet följs upp och mål finns om max 0,9 kg koldioxidekvivalent per måltid.

 

Vill du veta mer om Åmåls klimatarbete?
Kontakta Niklas Wahlström, Åmåls kommun.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.