Åmål

Vi har tagit beslut om att bli en klimatneutral kommun (det geografiska området kommunen)

Kommunen har antagit och undertecknat ”Klimatstrategi för Västra Götaland”. Målet är att regionen ska vara fossiloberoende 2030.

Läs mer om Åmåls klimatarbete.

Vi har minskat våra utsläpp inom det geografiska området med minst 40 procent sedan 1990

Vi har minskat utsläppen med 54 % sedan 1990.

Vi producerar egen förnybar el

Solpaneler finns på fyra av kommunala bostadsbolaget ÅKAB:s anläggningar, vilket motsvarar en effekt på 230 kWh.

Vi engagerar regelbundet förskolor och skolor i klimatarbetet

Kommunens miljöenhet/miljöstrateg har under 2019 samarbetat med kommunala förskolor och bland annat att köpt in sorteringskärl och skrindor för att barnen på ett pedagogiskt sätt ska lära sig om sortering, återvinning och matsvinn. Vi har även gjort kemikalieinventeringar i alla skolor samt arrangerat föreläsning om miljökemikalier, vilket hade fokus på barns hälsa, men som även kan vara klimatpositivt. Förskolorna har arbetat med att synliggöra matsvinnet för varje barn, samt använt sig av ”Sopsorteringsmonster” i pedagogiken. Hållbar utveckling, inklusive kretsloppstanken och människans påverkan på naturen är ett stärkt tema i nya läroplanen.

Vi följer upp klimatpåverkan från livsmedelsinköpen.

Ja, kommunen mäter matsvinn dagligen och har ett mål om max 45 g/portion. Klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet följs upp och mål finns om max 0,9 kg CO2-e/måltid.

 

Vill du veta mer om Åmåls klimatarbete?
Kontakta Niklas Wahlström, Åmåls kommun.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.