Åmål

Vi har ett skarpare klimatmål än det nationella.

Ja. Det regionala målet om fossiloberoende region 2030 är tuffare men är ändå ”av samma storleksordning” som det nationella målet om nollutsläpp 2045, enligt Västra Götalandsregionen.

Vi har minskat våra utsläpp med minst 40 procent sedan 1990.

Vi har minskat utsläppen med 52 % sedan 1990.

Vi producerar förnybar el.

Solpaneler finns på fyra av kommunala bostadsbolaget ÅKAB:s anläggningar, vilket motsvarar en effekt på 230 kWh.

Vi engagerar förskolor och skolor i klimatarbetet

Kommunens miljöenhet/miljöstrateg har under 2019 samarbetat med kommunala förskolor och bland annat att köpt in sorteringskärl och skrindor för att barnen på ett pedagogiskt sätt ska lära sig om sortering, återvinning och matsvinn. Vi har även gjort kemikalieinventeringar i alla skolor samt arrangerat föreläsning om miljökemikalier, vilket hade fokus på barns hälsa, men som även kan vara klimatpositivt. Förskolorna har arbetat med att synliggöra matsvinnet för varje barn, samt använt sig av ”Sopsorteringsmonster” i pedagogiken. Hållbar utveckling, inklusive kretsloppstanken och människans påverkan på naturen är ett stärkt tema i nya läroplanen.

Vi följer upp klimatpåverkan från livsmedelsinköpen.

Kostenheten har 2019 utfört matsvinnsmätningar på förskola och skola under mars och oktober månad, mätningar visar på ett totalt matsvinn(servering och tallrikssvinn) på ca 58 g/portion vid lunchservering. Åtgärder och målsättning ska tas fram under 2020. Ett pågående arbete sker med att granska och utveckla menyerna för förskola och skola, kostenheten ska minska sin klimatpåverkan med 13 % fram till 2020 utifrån projektet klimatklivet. Verksamheten har växlat över till fler ekologiska basvaror när nya livsmedelsavtalet startade 1/6 2018, under 2019 har kostenheten gjort 22,4 % ekologiska inköp, en ökning på 2,9 % sedan årsskiftet, detta följs regelbundet upp.

 

Vill du veta mer om Åmåls klimatarbete?
Kontakta Rebecka Retz, Åmåls kommun.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.