Åmål

Vi har ett skarpare klimatmål än det nationella.

Ja. Det regionala målet om fossiloberoende region 2030 är tuffare men är ändå ”av samma storleksordning” som det nationella målet om nollutsläpp 2045, enligt Västra Götalandsregionen.

Vi har minskat våra utsläpp med minst 40 procent sedan 1990.

Vi har minskat utsläppen med 50.6 % sedan 1990.

Vi producerar förnybar el.

Vi följer upp klimatpåverkan från livsmedelsinköpen.

Vår kostenhet använder datasystemet Hantera. Där följer vi upp klimatpåverkan (kg CO2e / kg livsmedel) utifrån varje kök och målen som vi har utifrån kökens olika förutsättningar. Vi planerar även att se över klimatpåverkan på matsedeln så att vi kan klimatanpassa dem. Vi har riktlinjer för vilka livsmedel som köken ska köpa mer av. Vi mäter även matsvinn i perioder, då både tallrikssvinn och serveringssvinn. Vi mäter i hela verksamheten under hela mars månad. Kostenheten kommer under 2019-2020 att delta i ett tvåårigt kompetensutvecklingsprojekt ”Kunskapskliv för klimatsmarta offentliga måltider”.

 

Vill du veta mer om Åmåls klimatarbete?
Kontakta Rebecka Retz, Åmåls kommun.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.