Trollhättan

Vi har minskat våra utsläpp inom det geografiska området med minst 40 procent sedan 1990

Våra fordon drivs till största delen (75-100 %) med förnybart bränsle eller el

I vår kommun görs mer än var tredje resa med cykel, kollektivtrafik eller till fots.

Vi producerar egen förnybar el

Vi har biobaserad kraftvärme och lite solceller.

Vi arbetar aktivt för att skapa kolsänkor i kommunen

Vi följer upp klimatpåverkan från livsmedelsinköpen.

Vi har uppsatta mål för klimatpåverkan och matsvinn. Uppföljning sker tre gånger per år. Gemensamma menyer har införts för att underlätta inköp av klimatsmart mat. För minskat matsvinn har delaktighet från medarbetare och chefer, stängda omsorgsrestauranger, receptberäkning med hjälp av Matilda (kostplaneringssystemet) samt ett stort engagemang gjort att vi nått uppsatt mål.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.