Kristianstad

Vi har eller har tagit beslut om fossilfria placeringar

Placering ska inte ske i företag som har en väsentlig (> 5 %) del av sin verksamhet i utvinning av fossila bränslen.

Vi har genomfört investeringar med hjälp av gröna obligationer.

Vi har intern klimatväxling för resor med flyg och egen bil i tjänst.

Våra fordon drivs till största delen med förnybart bränsle.

Vår fordonsflotta är till en stor del fossilbränslefri. Detta bland annat tack vare att vi under många år satsat på biogas. I Kristianstad kan fordonsägare tanka närproducerad biogas i sina bilar. Biogasen produceras från matavfall, gödsel och restprodukter från livsmedelsindustrin i närområdet. Läs mer om vårt arbete med biogas.

I vår kommun görs mer än var tredje resa med cykel, kollektivtrafik eller till fots.

Vi producerar förnybar el.

Vi producerar egen el i vårt kraftvärmeverk och genom solceller.

Vi följer upp klimatpåverkan från livsmedelsinköpen.

Ja, klimatpåverkan från livsmedel följs upp i årlig klimatredovisning. Vårt verktyg för att göra dessa beräkningar av klimatpåverkan, hanteras av DKAB, Hantera livs. Ett analys och uppföljningsverktyg för livsmedel. I Hantera finns alla livsmedel från alla producenter i en sortimentsbok, och denna förteckning har RISE uppdaterat med aktuella värde för co2 utsläpp.

Vi engagerar förskolor och skolor i klimatarbetet

Sedan 2017 utbildar vi Klimatambassadörer i grundskolan. Klimatdag för lärare och elever genomfördes hösten 2019

Vi samarbetar med näringslivet för att öka takten i klimatarbetet

Ja, vi samarbetar med näringslivet inom nätverket Klimatallians Skåne Nordost.

 

Vill du veta mer om Kristianstads klimatarbete?
Kontakta Magnus Lund, Kristianstads kommun. 

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.