Botkyrka

Vi har ett skarpare klimatmål än det nationella.

Mål om fossilbränslefritt Botkyrka senast år 2030 och klimatneutralt Botkyrka senast år 2045.

Vi har minskat våra utsläpp med minst 40 procent sedan 1990.

Våra utsläpp har minskat med 66 % sedan 1990.

Våra fordon drivs till största delen med förnybart bränsle.

Ja! Till 100 %. De lätta fordonen drivs i huvudsak av biogas, men även el. Tyngre fordon tankas på HVO. Flera nya biogastankställen har öppnats i kommunen.

Vi har intern klimatväxling för resor med flyg och egen bil i tjänst.

Vi producerar förnybar el.

Ja, vi har solceller. Kommunens bostadsbolag äger också ett vindkraftverk.

I vår kommun görs mer än var tredje resa med cykel, kollektivtrafik eller till fots.

Vi gör en resvaneundersökning vartannat år i samband med kommunens medborgarundersökning, senast år 2018, som visade att  40 % av resorna i kommunen görs med gång, cykel eller kollektivtrafik.

 

Vill du veta mer om Botkyrkas klimatarbete? Kontakta Jessica Nyberg, Botkyrka kommun.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.