Nynäshamn

Vi har intern klimatväxling för resor med flyg och egen bil i tjänst.

Nynäshamns kommun klimatkompenserar genom sin upphandlade resebyrå, via Tricoronas klimatkompenseringsmodell, inom ramen för FNs Gold standard projekt, där ett schablonbelopp läggs på alla flygresor.

Vi producerar förnybar el.

Vi producerar solel på förskolan Cykelskogen.

Vi ställer klimatkrav på material vid byggnation och renovering av egenägda lokaler och bostäder.

Vid nybyggnation ska byggnaderna uppfylla kriterierna för Miljöbyggnad 3.0. Vid renovering eller ombyggnation ska samma mål som miljöbyggnad uppfyllas men indikator 15 faller bort då det vanliga är att stommen och grunden behålls. I mindre projekt ska materialvalet vara miljövänligt, exempelvis används linoleum mattor (som är en CO2-neutral produkt) i första hand vid golvläggning i klassrum.

Vi följer upp klimatpåverkan från livsmedelsinköpen.

Våra klimatmål anger bland annat att kommunen ska minska klimatpåverkan från livsmedelsinköpen med 20 % till 2021 och att matsvinnet ska minska. Målen följs upp på årlig basis med hjälp av statistik som kostenheten har sammanställt över inköpta livsmedel och mängden köks- och tallrikssvinn från skolor och förskolor.

Vi engagerar förskolor och skolor i klimatarbetet

Alla förskolor i kommunen jobbar med Grön flagg. Alla elever mellan 5 och 16 år besöker kommunens naturskola minst en gång per läsår. Här bedrivs undersökande arbetssätt kring olika teman med stort fokus på hållbar utveckling. Pedagogerna är med i flera olika projekt och är bland annat Nynäshamns samordnare för den nationella Vi håller rent veckan varje år.

En av skolorna i kommunen har anslutit sig till Fridays for future. ”Fredagar för framtiden på Viaskolan” är ett initiativ som innebär att en rad aktiviteter kopplade till klimat, välbefinnande och relationer införs på fredagar. Aktiviteterna är bland annat:
• På fredagar är det stort fokus på klimatet i undervisningen.
• På fredagar lämnar alla som kan bilen hemma.
• På fredagar fokuserar vi mer än vanligt på att minimera matsvinnet.

 

Vill du veta mer om Nynäshamns klimatarbete? Kontakta Julia Nordström, Nynäshamns kommun.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.