Hässleholm

Vi producerar förnybar el.

Vi producerar egen el från solceller.

Vi engagerar förskolor och skolor i klimatarbetet

Renhållningsbolaget HMAB arbetar aktivt gentemot skolor och förskolor med sina sopsamlarmonster och vikten av att återanvända och återvinna. De har också utvecklat flera undervisningsmaterial som riktar sig till låg-, mellan- och högstadiet, utöver insatser gentemot förskolan.

Vi följer upp klimatpåverkan från livsmedelsinköpen.

Vi kan se klimatutsläppen från genomförda inköp av livsmedel via Hantera samt mäter matsvinnet i skola och förskola en vecka under vår och under höst.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.