Hässleholm

Vi producerar egen förnybar el

Vi producerar egen el från solceller.

Vi engagerar regelbundet förskolor och skolor i klimatarbetet

Renhållningsbolaget HMAB arbetar aktivt gentemot skolor och förskolor med sina sopsamlarmonster och vikten av att återanvända och återvinna. De har också utvecklat flera undervisningsmaterial som riktar sig till låg-, mellan- och högstadiet, utöver insatser gentemot förskolan.

Vi följer upp klimatpåverkan från livsmedelsinköpen.

Vi kan se klimatutsläppen från genomförda inköp av livsmedel via Hantera samt mäter matsvinnet i skola och förskola en vecka under vår och under höst.

Vi har ett internt klimatväxlingssystem för att styra mot val av hållbara färdmedel vid tjänsteresor

År 2022 införde vi klimatväxling i kommunen! Tjänsteresor med bil och flyg som belastar klimatet får en intern avgift som läggs till klimatväxlingspotten. Kostnaden för flygresor och körersättningskostnaden för tjänsteresor med privat bil som drivs av fossila bränslen går 50 % av kostanden till kontot för klimatvänliga åtgärder. För fossila drivmedel går 20% av kostanden till klimatväxlingspotten. Kommunens förvaltningar kan sedan söka pengar ur potten till klimatvänliga åtgärder, som inköp av elcyklar, leasing av elbilar eller betalning för resor med kollektivtrafik.

 

Läs mer om Hässleholms klimatarbetet i vår energi- och klimatplan eller kontakta Torbjörn Håkansson.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.