Mora

Vi ställer klimatkrav i upphandling av kapitalförvaltningstjänster

Vi producerar egen förnybar el

Mora kommun äger ett vindkraftverk.

Vi följer upp klimatpåverkan från livsmedelsinköpen.

Vi engagerar regelbundet förskolor och skolor i klimatarbetet

Kommunen har lanserat Hållbara Idéer för kommunens verksamheter, som är en kommunal satsning 2019- 2022 med 10 miljoner årligen för att stärka hållbar utveckling samt stimulera nya arbetssätt mm . Bedömningen görs bl a utifrån hur väl idéen har stöd i Hållbara Mora. Många skolverksamheter har sökt och bl a inom området ”Aktivt arbete för fossilfritt och energieffektivt samhälle” har medel för lådcyklar delats ut. I övrigt inte på något samordnat strukturerat sätt, insatser inom klimatarbete sker ändå förstås på förskolor och skolor utifrån läroplan. Vi sponsrar Natur- och miljöpärmsmaterialet på mellanstadiet.

 

Vill du veta mer om Mora kommuns klimatarbete?
Kontakta Eva Larsson, miljöstrateg Mora kommun.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.