Mora

Vi har beslut om att bli en klimatneutral kommun.

Målet finns i vår strategi ”Hållbara Mora”, utsläppen växthusgaser ska till år 2022 minska till 2, 5 ton/invånare och år samt till år 2030 till 1,5 ton/invånare och år

Vi har eller har tagit beslut om fossilfria placeringar

Vi producerar förnybar el.

Mora kommun äger ett vindkraftverk.

Vi ställer klimatkrav på material vid byggnation och renovering av egenägda lokaler och bostäder.

Vi följer upp klimatpåverkan från livsmedelsinköpen.

Vi engagerar förskolor och skolor i klimatarbetet

Kommunen har lanserat Hållbara Idéer för kommunens verksamheter, som är en kommunal satsning 2019- 2022 med 10 miljoner årligen för att stärka hållbar utveckling samt stimulera nya arbetssätt mm . Bedömningen görs bl a utifrån hur väl idén har stöd i Hållbara Mora. Många skolverksamheter har sökt och bl a inom området ”Aktivt arbete för fossilfritt och energieffektivt samhälle” har medel för lådcyklar delats ut. I övrigt inte på något samordnat strukturerat sätt, insatser inom klimatarbete sker ändå förstås på förskolor och skolor utifrån läroplan. Vi sponsrar Natur- och miljöpärmsmaterialet på mellanstadiet.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.