Mora

Vi ställer klimatkrav i upphandling av kapitalförvaltningstjänster

Vi följer upp klimatpåverkan från livsmedelsinköpen.

Vi har ett aktivt arbete med matsvinn och en hög andel av våra livsmedel är närproducerade.

Vi engagerar regelbundet förskolor och skolor i klimatarbetet

Kommunen har lanserat Hållbara Idéer för kommunens verksamheter, som är en kommunal satsning 2019- 2022 med 10 miljoner årligen för att stärka hållbar utveckling samt stimulera nya arbetssätt mm . Bedömningen görs bl a utifrån hur väl idéen har stöd i Hållbara Mora. Många skolverksamheter har sökt och bl a inom området ”Aktivt arbete för fossilfritt och energieffektivt samhälle” har medel för lådcyklar delats ut.

I övrigt inte på något samordnat strukturerat sätt, insatser inom klimatarbete sker ändå förstås på förskolor och skolor utifrån läroplan. Vi sponsrar Natur- och miljöpärmsmaterialet på mellanstadiet. Under hösten 2022 deltar även alla elever i åk 8 i ett samarbete med 2047 Science center, ”Bortom fossilsamhället”.

Vi ställer krav på materialval (tex genom livscykelanalys) för att minska klimatpåverkan vid nybyggnationer, större ombyggnationer och renoveringar av kommunägda lokaler och bostäder

Vi har en träbyggnadsstrategi!

Vi har tagit beslut om att bli en klimatneutral kommun (det geografiska området kommunen)

Fossila energikällorna kommer att vara helt utfasade till år 2045. Läs mer om vår hållbarhetsstrategi här.

 

Vill du veta mer om Mora kommuns klimatarbete?
Kontakta Eva Larsson, miljöstrateg Mora kommun.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.