Skellefteå

Vi ställer klimatkrav i upphandling av kapitalförvaltningstjänster

Vi följer upp klimatpåverkan från livsmedelsinköpen.

Via kostprogrammet mäts matssvinn i alla bespisningar.

Vi producerar egen förnybar el

Ja kommunen har egna solceller, vindkraft, vattenkraft, kraftvärme och vi producerar biogas.

Vi har ett strukturerat samarbete med näringslivet för att uppnå klimatmålen

Ja vi har ett träbyggandskluster som jobbar aktivt med att gemensamt öka träbyggnation.

Vi arbetar aktivt för att skapa kolsänkor i kommunen

Vi jobbar med att öka kolsänkan bland annat genom att bygga i trä.

Vi engagerar regelbundet förskolor och skolor i klimatarbetet

Ja vid till exempel hållbarhetsveckan och kring Earth hour. Vi har också ett teknikens hus Exploratoriet som har återvinnings- och energifokus

Vi har tagit beslut om att bli en klimatneutral kommun (det geografiska området kommunen)

År 2040 ska Skellefteå vara en klimatneutral plats, men 2030 ska kommunorganisationen gå före och nå samma mål

Vi ställer krav på materialval (tex genom livscykelanalys) för att minska klimatpåverkan vid nybyggnationer, större ombyggnationer och renoveringar av kommunägda lokaler och bostäder

I våra riktlinjer för hållbart byggande satsar vi bland annat på träbyggande. Läs mer om vår riktlinjer här.  

 

Vill du veta mer om Skellefteås klimatarbete?
Kontakta Jan Tarras-Wahlberg, Skellefteå kommun. 

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.