Skellefteå

Vi har eller har tagit beslut om fossilfria placeringar

Vi följer upp klimatpåverkan från livsmedelsinköpen.

Via kostprogrammet mäts matssvinn i alla bespisningar.

Vi producerar förnybar el.

Ja kommunen har egna solceller, samt genom helägt energibolag.

Vi samarbetar med näringslivet för att öka takten i klimatarbetet

Ja vi har ett träbyggandskluster som jobbar aktivt med att gemensamt öka träbyggnation.

Vi arbetar aktivt för att skapa kolsänkor i kommunen

Vi jobbar med att öka kolsänkan bland annat genom att bygga i trä.

Vi engagerar förskolor och skolor i klimatarbetet

Ja vid till exempel hållbarhetsveckan och kring Earth hour. Vi har också ett teknikens hus Exploratoriet som har återvinnings- och energifokus

Vi ställer klimatkrav på material vid byggnation och renovering av egenägda lokaler och bostäder.

I våra riktlinjer för hållbart byggande satsar vi bland annat på träbyggande. Läs mer om vår riktlinjer här.  

 

Vill du veta mer om Skellefteås klimatarbete?
Kontakta Jan Tarras-Wahlberg, Skellefteå kommun. 

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.