Simrishamn

Vi har tagit beslut om att bli en klimatneutral kommun (det geografiska området kommunen)

Målåret för hållbarhetspolicyns ambitioner är generellt 2030. Klimat och energiplanen har målår 2050.

Vi engagerar regelbundet förskolor och skolor i klimatarbetet

Kommunens styrdokument och läroplan ger uppdraget att så ska ske. Utöver det uppmuntras frågan extra inte minst i samband med skolmatshantering och avfallshantering. Barn- och utbildningsförvaltningen har även tagit initiativ till att utbilda samtliga sina drygt 500 medarbetare under en heldag med Glokala Sverige och kommunens hållbarhetsteam.

Vi ställer klimatkrav i upphandling av kapitalförvaltningstjänster

Vi redovisar löpande var våra pengar placeras och hur stor andel som är placerat på ett ”etiskt” sätt. I Placeringspolicyn står det att kommunen ska verka för hållbara placeringar och att minst 99 % av placeringarna ska göras i företag som följer ”internationella normer för företag gällande miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och korruption”.

Vi följer upp klimatpåverkan från livsmedelsinköpen.

Vi producerar egen förnybar el

Solceller installerades på kommunala byggnader hösten 2022. Simrishamnsbostäders kontor är självförsörjande och producerar ett överskott gällande el.

 

Vi arbetar aktivt för att skapa kolsänkor i kommunen

Vi använder biokol vid trädplantering. ÖVA arbetar med att i framtiden tillverka biokol som en biprodukt av slamhanteringen.

 

SIMBO: Vi arbetar med att anlägga sedumtak, ängsmark, nyplantering av träd och skapa LOD för att främja biologisk mångfald, tillvarata nederbörd på ett ändamålsenligt sätt och undvika översvämningar.
Vid plantering tittar vi på växtlighet som är anpassad för det rådande klimatet och den befintliga jordmånen dvs vi strävar efter att återskapa en så naturlig och hållbar biotop som möjligt i våra områden.

Vi har ett strukturerat samarbete med näringslivet för att uppnå klimatmålen

Inom satsningen FN:s hållbarhetsmål- Ett smörgåsbord för nya affärer. Där får företag möjlighet att grundligt gå igenom sin verksamhet och affärsplan i förhållande till hållbarhetsmålen. Satsningen kallas även Ystadmodellen och är gemensam för kommunerna i sydöstra Sverige.

 

Vill du veta mer om Simrishamns klimatarbete? Kontakta Mattias Müller, Simrishamns kommun

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.