Kalmar

Vi har beslut om att bli en klimatneutral kommun.

Kalmar kommun som geografiskt område ska vara helt fossilbränslefritt år 2030 och ha nettonollutsläpp av växthusgaser 2045.

Läs mer om hur vi ska bli en fossilbränslefri kommun.

Vi har eller har tagit beslut om fossilfria placeringar

Vi har intern klimatväxling för resor med flyg och egen bil i tjänst.

Vi har även löneavdrag för privatleasing av el- eller biogasbil.

Vi producerar förnybar el.

Kalmar Energi producerar endast förnyelsebar el (kraftvärme från GROT, sol- och vind). Kommunens fastighetsförvaltning har även egna solcellsanläggningar och vindkraftsverk.

I vår kommun görs mer än var tredje resa med cykel, kollektivtrafik eller till fots.

I Kalmar genomförs 43 % av alla resor med gång, cykel eller kollektivtrafik.

Vi ställer klimatkrav på material vid byggnation och renovering av egenägda lokaler och bostäder.

Ja, vid enstaka tillfällen.

Vi arbetar aktivt för att skapa kolsänkor i kommunen

Vi engagerar förskolor och skolor i klimatarbetet

Projektet ”På egna ben” är en utmaning för elever i årskurs 4–6 som handlar om att ta sig till skolan genom att cykla, gå eller åka kollektivt och skippa de ofta korta bilresorna. Kalmar har även ett projekt med ”naturlådor” på mellanstadiet.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.