Sandviken

Vi producerar förnybar el.

Sandviken Energis dotterbolag Bångbro kraft tillverkar 100 % förnybar el genom vattenkraft. Det samlade kraftstationsbeståndet svarar för en elkraftproduktion under ett normalår på motsvarande cirka 27 GWh, vilket räcker för att försörja cirka 5 400 normalvillor med hushållsel varje år.

Vi följer upp klimatpåverkan från livsmedelsinköpen.

Serveringssvinnet har mätts varje dag sedan 2015. Tallrikssvinnet mäts under 4 veckor varje termin och vi mäter även det mot antal beställda portioner för att få fram ett snitt. Tallrikssvinnet har mätts sedan 2011.

Vi samarbetar med näringslivet för att öka takten i klimatarbetet

Sandviken Pure Power är ett kommunikationskoncept som arbetar för hållbar samhällsutveckling och ren kraft.

 

Vill du veta mer om Sandvikens klimatarbete?
Kontakta Johan Axell, Sandvikens kommun.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.