Sandviken

Vi följer upp klimatpåverkan från livsmedelsinköpen.

Serveringssvinnet har mätts varje dag sedan 2015. Tallrikssvinnet mäts under 4 veckor varje termin och vi mäter även det mot antal beställda portioner för att få fram ett snitt. Tallrikssvinnet har mätts sedan 2011.

Vi har ett strukturerat samarbete med näringslivet för att uppnå klimatmålen

Ja, vi samarbetar med näringslivet genom Nätverket Hållbart Företagande som riktar sig till små och medelstora företag i kommunen. Nätverket är under uppbyggnad sedan ett par år tillbaka och har tills nyligen endast omfattat Sandvikens kommun. Nu sker det även i samarbete med Gävle kommun och ska med tiden också omfatta alla kommuner i Gästrikland. Seminarier, föreläsningar inspiration samt stöd via Energi- och klimatrådgivningen.

Vi har tagit beslut om att bli en klimatneutral kommun/region (det geografiska området)

Vi tar ansvar för klimatet, värnar vår planet och arbetar för att vara klimatneutrala år 2030. Det gör vi genom att bland annat minska utsläpp av växthusgaser och jobba cirkulärt, vi återanvänder och återvinner klimatsmart.

Vi arbetar aktivt för att skapa kolsänkor i kommunen

Vi producerar egen förnybar el

Kraftvärme

Våra fordon drivs till största delen (75-100 %) med förnybart bränsle eller el

Våra fordon drivs till största del med förnybart bränsle. Det har varit möjligt via upphandling av tjänstefordon och ett nötande av drivna, engagerade, fordonsansvariga på kommunens Servicekontor som ansvarar för inköp av fordon. Dessutom kopplat till kommunens engagemang i vätgasutvecklingen för transportsektorn.

 

 

Vill du veta mer om Sandvikens klimatarbete?
Kontakta Johan Axell, Sandvikens kommun.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.