Värmdö

Vi har tagit beslut om att bli en klimatneutral kommun (det geografiska området kommunen)

År 2045 ska Värmdö kommun inte bidra med några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. År 2030 ska utsläpp av koldioxid ha minskat till 1,5 ton per invånare och år (mål i Värmdös målstruktur, beslutat av kommunfullmäktige).

Läs mer om Värmdös klimatarbete

Vi har minskat våra utsläpp inom det geografiska området med minst 40 procent sedan 1990

Vi har minskat utsläppen med 49 % sedan 1990.

Vi producerar egen förnybar el

 

 

Vill du veta mer om Värmdös klimatarbete?
Kontakta Elisabeth Folkunger, Värmdö kommun. 

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.