Vaxholm

Vi har tagit beslut om att bli en klimatneutral kommun (det geografiska området kommunen)

I Hållbarhetsstrategin finns ett mål formulerat: ”Det övergripande målet är att Sverige och Vaxholm senast 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären.”

Vi har minskat våra utsläpp inom det geografiska området med minst 40 procent sedan 1990

Minsta med 44 % sen 1990.

I vår kommun görs mer än var tredje resa med cykel, kollektivtrafik eller till fots.

53 % av alla resor inom kommunen sker med gång, cykel eller kollektivtrafik (RVU 2019, Region Stockholm).

Vi följer upp klimatpåverkan från livsmedelsinköpen.

Följer upp inköp i CO-ekv/kg livsmedel, matsvinn och eko-andel.

Vi engagerar regelbundet förskolor och skolor i klimatarbetet

Grön flagg, skräpplockardagar, odlingsprojekt.

 

Vill du veta mer?
Kontakt: kristina.eriksson@vaxholm.se

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.