Upplands Väsby

Vi har ett skarpare klimatmål än det nationella.

Vårt mål är att kommunen ska verka för att utsläppen av växthusgaser inom det geografiska området Upplands Väsby kommun minskar till högst 0,5 ton CO2e per invånare år 2040.

Vi har eller har tagit beslut om fossilfria placeringar

Vi har intern klimatväxling för resor med flyg och egen bil i tjänst.

Våra fordon drivs till största delen med förnybart bränsle.

Vi producerar förnybar el.

Kommunen äger ett vindkraftverk och installerar solceller vid nybyggnation samt ser över potential att installera solceller även på de bästa befintliga taken.

Det kommunala bostadsbolaget har installerade solceller.

Vi ställer klimatkrav på material vid byggnation och renovering av egenägda lokaler och bostäder.

Ja, vid nybyggnation ställs LCA-krav på stomme och grund enligt Miljöbyggnads indikator 15. Detta krav ställs dock inte ännu vid ombyggnationer och renoveringar.

Vi engagerar förskolor och skolor i klimatarbetet

Forum Ung i Väsby 2018, även lokalt arbete hos respektive förskola och skola med temadagar och fokus på miljöfrågor.

Vi samarbetar med näringslivet för att öka takten i klimatarbetet

Vi har ett samarbete med näringslivet genom Klimatavtal Väsby där kommunen uppmuntrar företag och organisationer att dra sitt strå till stacken och vidta åtgärder för att minska sin klimatpåverkan. Avtalet innebär att företagen åtar sig att minska sin klimatpåverkan. Företagen väljer själv en åtgärd som de ska redovisa, följa upp och mäta effekten av inom ett år. Avtalet omfattar alla företagets verksamheter som har en klimatpåverkan. Till exempel energianvändning, trafik och transporter, tillverkningsprocesser och företagens indirekta miljöpåverkan.

 

Vill du veta mer om Upplands Väsbys klimatarbete?
Kontakta Eva Bergh, Upplands Väsby kommun. 

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.