Falköping

Vi har eller har tagit beslut om fossilfria placeringar

Kommunens placeringar har granskats utifrån finanspolicyn där det fastslås att etiska och miljömässiga hänsyn ska tas. Det här var en av de viktigaste politiska frågorna när Kommunfullmäktige antog policyn för finansverksamhet 2019. Inför FN:s klimattoppmöte i Paris 2015 konstaterades det att fossil kapitalförvaltning inte förekommer.

Vi producerar förnybar el.

Ja, genom vind och sol. Vindkraft produceras i kommunen och solceller monteras på befintliga byggnader samt på alla kommunala nybyggen.

Vi följer upp klimatpåverkan från livsmedelsinköpen.

Falköpings kommun arbetar ständigt för minskad klimatpåverkan från offentliga måltider och använder systemet Hantera för att följa upp. År 2019 var påverkan 1,8 CO2e per kg inköpta livsmedel jämfört med 1,6 CO2e år 2020. Minskningen beror på mindre mängd kött och smör, mer växtbaserat samt mycket fokus på att minska matsvinnet (kökssvinn, serveringssvinn, tallrikssvinn). En digital våg för att mäta tallrikssvinnet cirkulerar mellan kommunens skolor som pedagogiskt verktyg.

Vi samarbetar med näringslivet för att öka takten i klimatarbetet

Näringslivsrådet har haft ett diskussionspass om kommunens klimatstrategi 2021-2030. Gemensamma klimatprojekt, Klimat/energirådgivning riktad till näringsliv, Miljötillsyn, Resande och persontransporter, Godstransporter, Framställning av biobränslen eller produktion av förnybar el.

Vi engagerar förskolor och skolor i klimatarbetet

Kampanjer och samarbete för att minska matsvinn; Åk 4-6 kan delta i projektet På Egna Ben samt kan använda Natur- och miljöboken i undervisningen; Miljöstrateg och energi- och klimatrådgivare erbjuder föreläsningar och stöttning i skolornas projektarbeten.

På en grundskola finns ett mindre vindkraftverk på taket (vindblomma) med pedagogisk display inne i skolan, gymnasiet har solceller på taket.

 

Vill du veta mer om Falköpings klimatarbete?
Kontakta Nina Ramsauer, Falköpings kommun.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.