Falköping

Vi har genomfört investeringar med hjälp av gröna obligationer.

Vi har eller har tagit beslut om fossilfria placeringar

Inför klimatmötet i Paris gjordes en granskning av kommunens placeringar i fossil energi och det förekommer inga sådana placeringar.

Vi producerar förnybar el.

Ja, genom vind och sol.

Vi följer upp klimatpåverkan från livsmedelsinköpen.

Vi mäter matsvinn samt koldioxidutsläpp av mat som serveras.

Vi engagerar förskolor och skolor i klimatarbetet

På en grundskola finns ett mindre vindkraftverk på taket (vindblomma) med pedagogisk display inne i skolan, gymnasiet har solceller på taket samt att Energi- och klimatrådgivaren har haft ett samarbete kring solceller i form av utställning som eleverna har tagit fram samt en föreläsning.

 

Vill du veta mer om Falköpings klimatarbete?
Kontakta Sara Svensson, Falköpings kommun.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.