Olofström

Vi har minskat våra utsläpp med minst 40 procent sedan 1990.

Vi har minskat utsläppen med 44 % sedan 1990.

Vi producerar förnybar el.

Vi har solceller samt lite vattenkraft.

Vi följer upp klimatpåverkan från livsmedelsinköpen.

Matsvinnsmätning görs 2 ggr/år (4 mättillfällen, 2 på våren och 2 på hösten på liknande matsedelsveckor).
Dessa 2+2 slås samman till ett vår- & ett höstresultat.

Vi engagerar förskolor och skolor i klimatarbetet

Vi har bildat en arbetsgrupp för att minska matsvinnet genom samverkan mellan elever, pedagoger, kost och miljö. Mer vegetariskt är också självklart, här jobbar man tillsammans inom kostenhet och skolans matråd för att hitta rätter som gillas.

 

Vill du veta mer om Olofströms klimatarbete? Kontakta Karoline Mattsson, Olofströms kommun.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.