Olofström

Vi har minskat våra utsläpp inom det geografiska området med minst 40 procent sedan 1990.

Vi har minskat utsläppen med 44 % sedan 1990.

Vi producerar förnybar el.

Vi har solceller samt lite vattenkraft.

Vi följer upp klimatpåverkan från livsmedelsinköpen.

Matsvinnsmätning görs 2 ggr/år (4 mättillfällen, 2 på våren och 2 på hösten på liknande matsedelsveckor).
Dessa 2+2 slås samman till ett vår- & ett höstresultat.

Vi arbetar aktivt för att skapa kolsänkor i kommunen

Vårt kommunala avfallsbolag komposterar i nuläget in park- och trädgårdsavfall. Det ska startas upp för det egna kommunala park- och trädgårdsavfallet under 2021.

Vi ställer klimatkrav på material vid byggnation och renovering av egenägda lokaler och bostäder.

Vi har tillsammans med energisamverkan i Blekinge tagit fram en manual för hållbart byggande. Genom att följa arbetsprocessen i den kan man enkelt ställa krav för att minska klimatpåverkan.

Vi engagerar förskolor och skolor i klimatarbetet

Vi har bildat en arbetsgrupp för att minska matsvinnet genom samverkan mellan elever, pedagoger, kost och miljö. Mer vegetariskt är också självklart, här jobbar man tillsammans inom kostenhet och skolans matråd för att hitta rätter som gillas.

 

Vill du veta mer om Olofströms klimatarbete? Kontakta Karoline Mattsson, Olofströms kommun.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.