Ockelbo

Vi har tagit beslut om att bli en klimatneutral kommun/region (det geografiska området)

2030 är Ockelbo som geografisk plats är en klimatneutral kommun.

Vi ställer krav på materialval (tex genom livscykelanalys) för att minska klimatpåverkan vid nybyggnationer, större ombyggnationer och renoveringar av kommunägda lokaler och bostäder

Vi följer upp klimatpåverkan från livsmedelsinköpen.

Vi engagerar regelbundet förskolor och skolor i klimatarbetet

Vi ställer klimatkrav i upphandling av kapitalförvaltningstjänster

Vi har vissa Gröna lån, bland annat för att finansiera utbyte av samtliga gatlysen till LED-belysning

Vi arbetar aktivt för att skapa kolsänkor i kommunen

Vi har ett strukturerat samarbete med näringslivet för att uppnå klimatmålen

Vi har minskat våra utsläpp inom det geografiska området med minst 40 procent sedan 1990

I Ockelbo har de totala CO2e utsläppen minskat med 46% sedan 1990. Utsläppen per invånare har minskat med 40%, från 4 ton till 2,8 ton.

 

Vill du veta mer om Ockelbos klimatarbete?
Kontakta Johan Axell, Ockelbo kommun.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.