Södertälje

Vi har ett skarpare klimatmål än det nationella.

Vi ska vara en fossilbränslefri och energieffektiv kommun 2030. Södertälje kommuns nettoutsläpp av växthusgaser ska minska med 100 % till år 2030.

Vi har minskat våra utsläpp med minst 40 procent sedan 1990.

Våra utsläpp har minskat med 56 % sedan 1990.

Vi producerar förnybar el.

Ja,  vi anlägger solel på kommunägda fastigheter.

Vi följer upp klimatpåverkan från livsmedelsinköpen.

Vi har Compare och vi kan följa Co2, men eftersom den beräkningen inte tar med huruvida en produkt är eko eller ej m.m. så anser vi att det just nu finns andra sätt att arbeta med att sänka matens klimatpåverkan. Diet for a green planet till exempel. En högre andel grönsaker, baljväxter och fullkorn minska måltidens Co2 inverkan. Alla kök inom skola och förskola väger sitt matsvinn varje dag; köksvinn, tallrikssvinn samt serveringssvinn. Vi använder oss av en modifierad version av ”Göteborgsmodellen för mindre matsvinn”. Vi har dokumenterat matsvinn sedan 2011 och stadigt minskat.

Vi samarbetar med näringslivet för att öka takten i klimatarbetet

Inom projekt Matlust, som är ett projekt för utveckling av hållbar livsmedelsproduktion, deltar många företag inom regionen. Kommunen arbetar även med företag och hållbarhet inom Destination Södertälje. Under Science week (i februari varje år) samlas många företag, studenter och aktörer kring en mängd seminarium och workshops kring hållbarhet, klimat, innovation, teknik med mera. Kommunen har även ett hållbarhetspris för bla företag.

Vi engagerar förskolor och skolor i klimatarbetet

Kommunen har genomfört ”Miljönären” som är en ny standard för källsortering på alla skolor och förskolor. I samband med det genomfördes utbildning i Hållbar utveckling.
Södertälje kommun har genomfört Childerns Climate Conference tillsammas med WWF med flera aktörer.
Södertälje har genomfört en Science week tillsammans med KTH, Astra och Scania med många andra aktörer. Och bjudit in alla gymnasieelever till en mängd seminarier och workshops om hållbarhet, innovation, teknik med mera.

 

Vill du veta mer om Södertäljes klimatarbete?
Kontakta Ebba Jordelius, Södertälje kommun.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.