Södertälje

Vi har tagit beslut om att bli en klimatneutral kommun (det geografiska området kommunen)

Vi ska vara en fossilbränslefri och energieffektiv kommun 2030. Södertälje kommuns nettoutsläpp av växthusgaser ska minska med 100 % till år 2030. Målen är under revidering.

Läs mer i Södertäljes Miljö- och klimatplan

Vi har minskat våra utsläpp inom det geografiska området med minst 40 procent sedan 1990

Våra utsläpp har minskat med 56 % sedan 1990.

Vi producerar egen förnybar el

Ja,  vi anlägger solel på kommunägda fastigheter.

Vi följer upp klimatpåverkan från livsmedelsinköpen.

Vi följer upp andel ekologiska livsmedel samt matsvinn. Vi jobbar bland annat med Diet for a green planet. En högre andel grönsaker, baljväxter och fullkorn minska måltidens Co2 inverkan. Alla kök inom skola och förskola väger sitt matsvinn varje dag; köksvinn, tallrikssvinn samt serveringssvinn. Vi använder oss av en modifierad version av ”Göteborgsmodellen för mindre matsvinn”. Vi har dokumenterat matsvinn sedan 2011 och stadigt minskat.

Våra fordon drivs till största delen (75-100 %) med förnybart bränsle eller el

Vi har ett strukturerat samarbete med näringslivet för att uppnå klimatmålen

Arbetar med livsmedelsproducenter inom projektet Matlust. Vi arbetar också inom Science Center med hållbar produktion, där klimat omfattas. Arbete med Scania och Astra för hållbara tjänste- och pendlingsresor och med Scania om elektrifiering av bussar, tex genom induktion.

Vi engagerar regelbundet förskolor och skolor i klimatarbetet

Kommunen har genomfört ”Miljönären” som är en ny standard för källsortering på alla skolor och förskolor. I samband med det genomfördes utbildning i Hållbar utveckling.
Södertälje kommun har genomfört Childerns Climate Conference tillsammas med WWF med flera aktörer. Städkampanjer som även omfattar klimat och hållbarhet.
Södertälje har genomfört en Science week tillsammans med KTH, Astra och Scania med många andra aktörer. Och bjudit in alla gymnasieelever till en mängd seminarier och workshops om hållbarhet, innovation, teknik med mera.

 

Vill du veta mer om Södertäljes klimatarbete?
Kontakta Ebba Jordelius, Södertälje kommun.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.