Järfälla

I vår kommun görs mer än var tredje resa med cykel, kollektivtrafik eller till fots.

Färdmedelsfördelningen i vår kommun är: Gång 12% Cykel 9% Kollektivtrafik 27%

Vi ställer klimatkrav på material vid byggnation och renovering av egenägda lokaler och bostäder.

Vi har beslut om att bli en klimatneutral kommun.

Järfälla kommun har fattat beslut om att bli klimatneutrala 2030.

Läs mer i vår Klimat- och energiplan

Vi engagerar förskolor och skolor i klimatarbetet

I kompetensförvaltningens och barn- och ungdomsförvaltningens miljöledningssystem har det satts upp en rad olika åtgärder och aktiviteter för att involvera elever. Några exempel: Delta i trafikantveckan, delta i miljöveckan, sätta upp bihotell, starta en odling i pallkragar, minska matsvinn.

Vi samarbetar med näringslivet för att öka takten i klimatarbetet

Vi samarbetar med 12 företag i Järfälla genom certifierat miljöledningssystem enligt Svensk miljöbas.

Vi har eller har tagit beslut om fossilfria placeringar

Vi har genomfört investeringar med hjälp av gröna obligationer.

Vi följer upp klimatpåverkan från livsmedelsinköpen.

Våra kostkonsulter följer upp klimatpåverkan från inköpta livsmedel och hur stor klimatpåverkan är per måltid. Matsvinnet ska minska i kommunen med 25% från 2020 till 2022. Matsvinnet mäts löpande och följs upp årligen i vår miljöbarometer.

Våra fordon drivs till största delen med förnybart bränsle.

Vi producerar förnybar el.

Järfälla har installerat solenergi inom kommunal verksamhet. I dagsläget är den installerad effekten 880 kW.

Vi har intern klimatväxling för resor med flyg och egen bil i tjänst.

Järfälla kommun kompenserar flygresor genom att varje köp av flygresa ska klimatväxlas med 15
procent av biljettpriset.

Vi arbetar aktivt för att skapa kolsänkor i kommunen

Vi jobbar med att öka kolsänkan bland annat genom att kompostera slåttrat ängsgräs och att öka andelen grönyta i stadsmiljön.

 

Vill du veta mer om Järfällas klimatarbete?
Kontakta Sara Olsson

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.