Järfälla

I vår kommun görs mer än var tredje resa med cykel, kollektivtrafik eller till fots.

Vi ställer klimatkrav på material vid byggnation och renovering av egenägda lokaler och bostäder.

Vi har beslut om att bli en klimatneutral kommun.

Vi engagerar förskolor och skolor i klimatarbetet

I kompetensförvaltningens och barn- och ungdomsförvaltningens miljöledningssystem har det satts upp en rad olika åtgärder och aktiviteter för att involvera elever. Några exempel: Delta i trafikantveckan, delta i miljöveckan, sätta upp bihotell, starta en odling i pallkragar, minska matsvinn.

Vi samarbetar med näringslivet för att öka takten i klimatarbetet

Vi har eller har tagit beslut om fossilfria placeringar

Vi har genomfört investeringar med hjälp av gröna obligationer.

Vi följer upp klimatpåverkan från livsmedelsinköpen.

Våra fordon drivs till största delen med förnybart bränsle.

Vi producerar förnybar el.

Under 2018 installerades 710 kW solceller och det finns idag totalt 880 kW effekt solceller. Totalt är det tio skolor och två äldreboenden som har solceller på sina tak.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.