Nacka

Våra fordon drivs till största delen (75-100 %) med förnybart bränsle eller el

Vi har ett internt klimatväxlingssystem för att styra mot val av hållbara färdmedel vid tjänsteresor

Vi producerar egen förnybar el

Kommunen ska installera solceller på alla egenägda fastigheter där det är möjligt. Solceller kommer etappvis att installeras inom det egna fastighetsbeståndet, avser både nya installationer samt utbyggnad av befintliga solcellsanläggningar.

Vi ställer krav på materialval (tex genom livscykelanalys) för att minska klimatpåverkan vid nybyggnationer, större ombyggnationer och renoveringar av kommunägda lokaler och bostäder

Vi ställer krav på betong med mindre klimatavtryck och arbetar aktivt in klimatperspektivet vid projekteringsanvisningar.

Vi följer upp klimatpåverkan från livsmedelsinköpen.

Uppföljning sker årligen i samband med uppföljningen av kommunens miljöprogram med tillhörande mål på klimatpåverkande utsläpp från inköp av livsmedel.

Vi engagerar regelbundet förskolor och skolor i klimatarbetet

Detta kan ske på flertalet sätt. Bland annat på den årliga företagarträffen delas pris ut till elever som kommer på hållbarhetsuppfinningar från skolor i kommunen.

 

 

 

Kontakt Nacka kommun: Oskar Niemi

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.