Foto: Örnsköldsviks mediabank

Örnsköldsvik

Vi har minskat våra utsläpp inom det geografiska området med minst 40 procent sedan 1990

Mellan 1990 och 2019 har kommunen som geografiskt område minskat våra totala utsläpp av växthusgaser med 57%.

Vi följer upp klimatpåverkan från livsmedelsinköpen.

Via vårt inköpssystem (Hantera) följer vi upp koldioxidavtryck vid inköp av livsmedel och informationssatsning planeras för medarbetare och matgäster. Omfattande matsvinnmätning sker varje höst, där köken mäter matsvinnet under en vecka. Mindre matsvinnsmätningar görs kontinuerligt under året.

Vi producerar egen förnybar el

Elen genereras från vårt kraftvärmeverk med biobränslen (81%) och torv (11 %). I nuläget används olja vid störningar men vi har för avsikt att verksamheten ska vara klimatneutral 2025.

 

 

Vill du veta mer om Örnsköldsviks klimatarbete? Kontakta Robert Selling.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.