Foto: Örnsköldsviks mediabank

Örnsköldsvik

Vi har minskat våra utsläpp inom det geografiska området med minst 40 procent sedan 1990

Mellan 1990 och 2019 har kommunen som geografiskt område minskat våra totala utsläpp av växthusgaser med 57%.

Utsläppen redovisas här enligt den internationella standarden för kommuner ”Common Reporting Framework” utvecklad av Global Covenant of Mayors. Alla växthusgaser omfattas. Till Scope 1 hämtas data från Nationella emissionsdatabasen SMED (CO2ekv) men utsläpp från lokal el- och fjärrvärmeproduktion tas bort. Istället beräknas i Scope 2 utsläppen från el- och fjärrvärmeanvändningen. Data till Scope 2 (el- och fjärrvärmeanvändning i MWh) hämtas från SCB Kommunala och regionala energibalanser (KRE). Elanvändningen multipliceras med emissionsfaktorn (kg CO2e/MWh) för svensk elproduktion (data från SCB). Reservation för sekretess i KRE-databasen. Emissionsfaktorer från Naturvårdsverket. Inga påslag för uppströms- eller nedströmsutsläpp.

Vi följer upp klimatpåverkan från livsmedelsinköpen.

Via vårt inköpssystem (Hantera) följer vi upp koldioxidavtryck vid inköp av livsmedel och informationssatsning planeras för medarbetare och matgäster. Omfattande matsvinnmätning sker varje höst, där köken mäter matsvinnet under en vecka. Mindre matsvinnsmätningar görs kontinuerligt under året.

Vi producerar egen förnybar el

Elen genereras från vårt kraftvärmeverk med biobränslen (81%) och torv (11 %). I nuläget används olja vid störningar men vi har för avsikt att verksamheten ska vara klimatneutral 2025.

Vi engagerar regelbundet förskolor och skolor i klimatarbetet

Informationskampanjer och serverar mat med lägre klimatpåverkan

Vi har ett strukturerat samarbete med näringslivet för att uppnå klimatmålen

Delvis via en klimatdialog som det kommunala Energibolaget initierat. Planen är att utöka samverkan generellt.

 

Vill du veta mer om Örnsköldsviks klimatarbete? Kontakta Emma Ödling.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.