Stockholm

Vi har ett skarpare klimatmål än det nationella.

Staden ska vara fossilbränslefri 2040. Etappmål för år 2020 om högst 2,3 ton koldioxidekvivalenter per stockholmare.

Vi har eller har tagit beslut om fossilfria placeringar

Vi har genomfört investeringar med hjälp av gröna obligationer.

Våra fordon drivs till största delen med förnybart bränsle.

I vår kommun görs mer än var tredje resa med cykel, kollektivtrafik eller till fots.

Vi producerar förnybar el.

Vi engagerar förskolor och skolor i klimatarbetet

Vi samarbetar med näringslivet för att öka takten i klimatarbetet

 

 

Vill du veta mer om Stockholms klimatarbete?
Kontakta Charlotta Hedvik, Stockholm Stad. 

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.