Sollentuna

Vi har ett skarpare klimatmål än det nationella.

Vårt mål är att nettoutsläppen av växthusgaser reduceras och minskas till noll i en takt som innebär att den globala temperaturökningen inte överstiger 1,5 grader Celsius. Målet ska nås senast 2040 för kommunen som helhet.

Vi har eller har tagit beslut om fossilfria placeringar

Vårt styrdokument ”Regler för kapitalförvaltning” innehåller såväl etiska som miljömässiga hänsyn.

I vår kommun görs mer än var tredje resa med cykel, kollektivtrafik eller till fots.

23 % av alla resor görs med kollektivtrafik. 11 % gåendes och 9 % med cykel.

Vi producerar förnybar el.

Flera byggnader har solceller installerade och kommunens energibolag erbjuder privatpersoner att köpa andelar i en solcellspark

Vi ställer klimatkrav på material vid byggnation och renovering av egenägda lokaler och bostäder.

För nya områden ska LCA göras i projekteringsskedet. Krav på redovisning energieffektivisering och CO2-besparing i pågående entreprenader.

 

Vill du veta mer om Sollentunas klimatarbete?
Kontakta Inger Mattsson, Sollentuna kommun. 

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.