Lidköping

Vi har genomfört investeringar med hjälp av gröna obligationer.

Vi använder oss av Kommuninvest och har använt gröna obligationer för våra investeringar i till exempel nytt reningsverk, skola och förskola.

Vi har eller har tagit beslut om fossilfria placeringar

Vi har en Riktlinje för finansiella placeringar som vi jobbar utifrån. Den säger att fonder som kommunen placerar i ska utvärderas (screenas) avseende fossil energi, det vill säga utvinning av kol, olja och gas.

Vi producerar förnybar el.

Sedan 2013 har Lidköpings kommun installerat solceller med en sammanlagd effekt på 253,5 kW. Här hittar du mer info om våra anläggningar.

Vi följer upp klimatpåverkan från livsmedelsinköpen.

Vi mäter årligen CO2 avtrycket från alla inköp av livsmedel i organisationen med hjälp av programvara. Matsvinn mäts också regelbundet.

Vi engagerar förskolor och skolor i klimatarbetet

Alla elever i åk 2, 5 och 8 deltar i Vänermuseets miljötemadagar. Detta är en utbildning för skolbarn som löper kontinuerligt.
Lidköpings kommun deltar under tre år i ett internationellt samarbete för hållbart byggande, Interreg-projektet Green Building A-Z. Nästa steg är att, inom ramen för projektet, utveckla metoder för att lära driftpersonal, förskolepedagoger och barn att använda byggnaden så energisnålt som möjligt.

 

Vill du veta mer om Lidköpings klimatarbete?
Kontakta Yvonne Träff, Lidköpings kommun.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.